Skrýt nabídku

Vypouštění lososů z inkubačních schránek zahájeno

České Švýcarsko, 9. 4. 2019 – V pátek, 5. dubna 2019, zahájili ichtyologové vypouštění lososů z inkubačních schránek umístěných do toků Jetřichovická Bělá a Kamenice v Národním parku České Švýcarsko. Z jiker, které do inkubačních schránek umístili v lednu, se během zhruba dvou měsíců vylíhnuly rybičky. Ty zůstávají v boxech do doby, než stráví žloutkový váček.

Vypouštění zahájili odborníci ze zapsaného spolku Beleco, který projekt na území národního parku realizuje, nejprve na Jetřichovické Bělé, kde byly v průbehu zimy vyšší teploty vody než v Kamenici a rybičky se proto vylíhly také dříve. Rybičky budou do toku vypouštěny postupně, neboť jejich vývoj neprobíhá rovnoměrně, tzn. některé rybičky už žloutkový váček strávily a nemohou dále v inkubačních boxech zůstat, jiné jej ještě mají.

O něco pomaleji vývoj jiker probíhal v říčce Kamenici, kde voda byla chladnější. Vypouštění tam bude zahájeno v horizontu zhruba dvou týdnů. Úspěšnost líhnutí je na obou vybraných stanovištích velmi vysoká. V Jetřichovicé Bělé dosahuje zhruba 98 %, v Kamenici, na které byl během líhnutí třikrát vysoký průtok vody, dosáhla zhruba 80 %.

Celkem ichtyologové vypustí téměř 100 tisíc rybiček. Líhnutí přímo v řece má rybičkám pomoci lépe rozvinout schopnost návratu díky delšímu pobytu ve vodě. Přístup je testován souběžně se stávajícími reintrodukčními aktivitami lososa obecného, které spočívají v jarním a podzimním vypouštění rybiček. Díky dřívějšímu vypouštění se lososi do Kamenice vracejí každoročně, jejich počty však kolísají v závislosti na podzimních teplotách a stavech vody v Labi. 

Podrobnosti k projektu Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko realizovaného Beleco z.s. najdete ZDE.


Vypouštění lososů z inkubačních schránek: RNDr. Jiří Křesina vypouští malé lososy, kteří již strávili žloutkový váček, do Jetřichovické Bělé. Foto: Miroslav Rohlík

Lososi z inkubátoru: Do inkubačních schránek ichtyologové umístli jikry ve stádiu očních bodů v lednu, aby závěrečná fáze líhnutí proběhla již v domovské vodě. Rybičky by si tak měly lépe vštípit cestu zpět. Foto: Miroslav Rohlík

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je dočasně MIMO PROVOZ lesní areál RYSÍ STEZKA na Mezní Louce. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation