Skrýt nabídku

Vývoj kůrovcové situace ke konci srpna 2018

České Švýcarsko, 14. 9. 2018 – V důsledku suchého a teplého počasí na jaře a v létě tohoto roku dochází, podobně jako v dalších oblastech v České republice, také v Národním parku České Švýcarsko v monokulturně založených smrčinách ke gradaci lýkožrouta smrkového, tzv. kůrovce.

Správa parku v souladu se zákonnými předpisy přijímá opatření k tlumení kalamitního vývoje ve všech zásahových územích v národním parku, zejména pak v jeho okrajových oblastech tak, aby byli v maximální možné míře chráněni vlastníci sousedních lesů.

Nejrozsáhlejší kůrovcová ohniska se nacházejí ve vnitřních částech národního parku, při okrajích někdejších prvních zón, které jsou v současné době současně zónami přírodními následkem přechodného ustanovení po novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny. V těchto přírodních zónách jsou lesnické zásahy proti kůrovci vyloučeny a neprovádějí se, napadené smrky jsou zde ponechány jako stojící souše.

V přiléhajících zásahových územích správa parku v souladu s vyhláškou o ochraně lesa proti kůrovci zasahuje, napadené smrky jsou odtěženy a kůrovcové dřevo asanováno odkorněním. Zásahy proti lýkožroutu smrkovému jsou pak přednostně prováděny v jeho okrajových územích, kde národní park hraničí s hospodářskými lesy jiných vlastníků. Zde má v případě potřeby správa parku možnost aplikovat na dočasných skládkách dřeva i biocidní prostředky, a to na základě výjimky udělené za zákona o ochraně přírody a krajiny. K tomu však dosud došlo jen v jediném případě, a to v oblasti vrchu Severák nedaleko osady Kopec.

Do konce srpna 2018 eviduje správa národního parku následující objemy kůrovcového dřeva:

  • přírodní zóna (bez těžby a asanace): 12 000 m3
  • zásahová území (těžba a asanace): 22 522 m3

 


Dlouhodobý vývoj: Objemy kůrovcových těžeb od vzniku národního parku do konce srpna letošního roku. Graf: Jan Drozd

 Nárazníková zóna okolo národního parku: Zeleně vyznačený pruh podél národního parku je oblastí, kde správa parku za přísně stanovených podmínek může k asanaci dřeva použít z důvodu ochrany sousedních lesů také biocidní prostředky. Červená barva označuje bezzásahová území národního parku (oblast Růžovského vrchu /na mapě červeně v dolní části/ nepředstavuje pro sousední lesy hrozbu, neboť se jedná o bukový porost, kde k vývoji lýkožrouta smrkového nemůže dojít. Mapa: Jana Holešinská

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation