Skrýt nabídku

Vznikla přeshraniční vědecká rada pro Českosaské Švýcarsko

Českosaské Švýcarsko, 12. 4. 2018 – Ve čtvrtek, 5. 4. 2018, proběhla v areálu hotelu Belveder v Labské Stráni ustavující schůze přeshraniční česko-německé vědecké rady pro chráněná území v Českosaském Švýcarsku. Úkolem rady složené z širokého spektra odborníků bude zejména podpora správ národních parků České a Saské Švýcarsko při přípravě a realizaci vědeckých projektů v regionech národních parků, odborné poradenství při tvorbě koncepcí a strategických dokumentů i další poradenství v oblasti vědeckých výzkumů.

Během historicky prvního jednání Vědecké rady pro národní parky České a Saské Švýcarsko proběhla volba jejího předsedy a místopředsedy, jimiž se stali prof. Elmar Csaplovics z drážďanské Technické univerzity a Jan Dušek ze společnosti Beleco.

Vědecká rada má v současné době 23 členů, kteří činnost vykonávají dobrovolnicky. Výstupy z vědecké rady mají pro správy národních parků doporučující charakter, s cílem odborně podporovat správy chráněných území při přijímání důležitých rozhodnutí v oblasti péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti v Českosaském Švýcarsku.


Vědecká rada pro Českosaské Švýcarsko: Členové nově založené přeshraniční vědecké rady a zaměstnanci správ národních parků České a Saské Švýcarsko, ustavující schůze rady dne 5. 4. 2018, Labská Stráň. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

Z důvodu těžeb a odvozu dřeva není průchodná Mlýnská cesta (žlutá TZT a cyklotrasa 21A) z Mezné ke Třem pramenům. Uzávěra je vyznačena v terénu. Děkujeme za pochopení!

Nepřehlédněte!

Volné místo: Referent ochrany přírody 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation