Skrýt nabídku

Začal platit dočasný zákaz vstupu do hnízdních lokalit

České Švýcarsko, 1. 3. 2018 – S počátkem března vstoupilo v platnost opatření obecné povahy vydané Správou Národního parku České Švýcarsko, které po přechodnou dobu zakazuje vstup do hnízdních lokalit v národním parku. Opatření slouží k zajištění klidu zvláště chráněným druhům ptáků, zejména sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Správa parku toto opatření přijímá každoročně. Zákaz vstupu do hnízdních lokalit je veřejností tradičně dobře přijímán a respektován, díky tomu jsou pro zdejší oblast obvyklé vysoké počty úspěšně vylétnuvších mláďat.

„Také díky zajištění klidu na třiadvaceti lokalitách v národním parku jsme se loni mohli těšit z velkého počtu mladých sokolů stěhovavých i čápů černých, sokolích mláďat bylo v celém regionu 26, mladých čápů černých nejméně 18,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Děkujeme všem návštěvníkům, že toto opatření dodržují. Z dobrých výsledků hnízdění se pak můžeme těšit všichni.“

Zákazy vstupu do dočasně chráněných hnízdních lokalit se již tradičně netýkají značených turistických cest, z tohoto pohledu tedy nevzniká žádné větší omezení. Návštěvníci na uzavřenou hnízdní lokalitu mohou narazit spíše na neznačených turistických cestách. V terénu jsou hnízdní lokality vyznačeny pomocí dřevěných označníků a v některých případech i vymezovacími páskami. Pokud návštěvník natrefí na takovéto terénní označení, je žádán ke změně trasy tak, aby hnízdní lokalitou neprocházel. Zvláště chráněné druhy ptáků jsou na rušení člověkem extrémně citlivé. V případě, že jsou při hnízdění rušení, může dojít k opuštění a zastydnutí vajec, případně i úhynu mláďat.

Dočasně chráněné lokality se návštěvníkům opět otevřou od konce června, v některých případech od konce července.

  • Znění opatření obecné povahy ZDE
  • Mapová příloha k opatření obecné povahy ZDE

Klid pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků: V Českém Švýcarsku se velmi daří například dříve vyhubeným sokolům stěhovavým. Dnes se odtud naopak šíří do dalších oblastí střední Evropy. Foto: Václav Sojka

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation