Skrýt nabídku

Začala oprava České silnice

České Švýcarsko, 15. 7. 2016 – V tomto týdnu byla zahájena oprava tzv. České silnice, která spojuje Vysokou Lípu v Českém Švýcarsku s hraničním mostkem přes říčku Křinici do Saského Švýcarska v Zadních Jetřichovicích. V délce pěti kilometrů proběhne oprava propustků, příkopů a povrchů cesty, která slouží v turistické sezóně pěším návštěvníkům i cyklistům, ale zejména v zimních měsících i lesní technice. Oprava jedné z páteřních komunikací v národním parku České Švýcarsko potrvá do poloviny roku 2017. Cesta zůstává po dobu rekonstrukce pro turisty otevřená v provizorním režimu.

Správa národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky o zvýšenou opatrnost při pohybu po České silnici a na cestách, které se na ni napojují, a to kvůli skládkování stavebních materiálů a zvýšenému pohybu vozidel obsluhujících stavbu. Děkujeme za pochopení.


Oprava České silnice - Práce ovlivní provoz na následujících cestách:

  • cyklotrasa 3029 mezi Vysokou Lípou a odbočkou směr Na Tokání
  • cyklotrasa 3029 od odbočky Na Tokání až k hraničnímu mostu do Saského Švýcarska
  • cyklotrasa 3030 (Hluboký důl) k odbočce k hraničnímu mostu do Saského Švýcarska
  • zeleně značená TZT (Hluboký důl) k hraničnímu mostu do Saského Švýcarska
  • červeně a žlutě značená TZT v úseku Vysoká Lípa - odbočka na Šaunštejn
  • červeně značená TZT a naučná stezka Okolím Jetřichovicka v úseku Vysoká Lípa - odbočka směr Koliště

 

Nepřehlédněte!

Hledáme nové kolegyně/nové kolegy:

Ředitel/ka ekonomického odboru
Asistent/ka


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation