Skrýt nabídku

Zápis 10.1. 2009

Zápis z 6. setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Šesté setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích se konalo 10.01.2009 v sídle Správy CHKO Labské pískovce v Děčíně. Dle prezenční listiny bylo celkem přítomno 16 členů a hostů. Jmenovitě – Benda, Řízek, Liška, Beran, Procházková, Sedlák, Šprojcar, Lobotka, Rohlík, Rajchl, Půlpán, Švihlík, Kopecký, Mikolášková, Vondráček, Ritschel.o Na úvod přivítal P. Benda všechny přítomné a omluvil některé členy, kteří se nemohli setkání zúčastnit (V. Šena, J. Pícha, M. Horyna, J. Kampf, J. Marek, P. Lumpe). Poděkoval Správě CHKO Labské pískovce za poskytnutí prostor a malé občerstvení. Poté poslal prezenční listinu a požádal přítomné o aktualizaci kontaktů.

 • P. Benda přivítal čtyři hosty: p. Václava Berana, p. Švihlíka, p. Lišku a p. Řízka. Prvně jmenovaný se stal členem Ornitologického klubu při Labských pískovcích. K tomuto dni měl klub 31 členů.
 • P. Švihlík se obrátil na členy klubu s prosbou o spolupráci. Zpracovává bakalářskou práci o ptácích na Velkém rybníku a Světlíku. Požádal proto poskytnutí údajů z této lokality.
 • P. Benda dále upozornil na možnost nahlédnout do několika přinesených českých i zahraničních ornitologických publikací. Poté představil nové číslo Zpravodaje ornitologického klubu při Labských pískovcích. Poděkoval všem, kteří do něj přispěli, a také L. Blažejovi ze Správy CHKO Labské pískovce za přípravu zpravodajů k tisku.
 • P. Benda shrnul výsledky monitoringu ptáků v roce 2008. U sokola stěhovavého bylo nalezeno 11 hnízd, u výra velkého bylo 14 obsazených teritorií, u chřástala bylo při první kontrole napočítáno 47 volajících samců, u druhé 57 volajících samců. Chřástal bude monitorován opět za čtyři roky. V letošním roce by měl pokračovat monitoring sokola stěhovavého a výra velkého. Dalšími druhy, které budou sledovány, jsou kulíšek nejmenší a sýc rousný. Všechny přítomné pak požádal o spolupráci při této náročné práci.
 • P. Benda v krátkosti zmínil www stránky ornitologického klubu, pozornost byla věnována především tabulce pro zápis zajímavých pozorování.
 • V. Beran v krátkosti informoval o značení krkavců velkých křídelními značkami.
 • Bude pokračovat zimní sčítání vodních ptáků a kormoránů na nocovištích. Zimní sčítání proběhne v termínech 17. a 18.1. 2009. Sraz pro zájemce je 18.1.2009 v 8,30 hod u Zámeckého rybníka v Děčíně. V případě zájmu o sčítání kormoránů sdělí P. Benda termíny. V. Beran požádal P. Bendu o poskytování termínů, aby mohl ve stejný den provést sčítání kormoránů na Labi v ústeckém okrese.
 • I v letošním roce by mělo proběhnout vítání ptačího zpěvu v Krásné Lípě, kde je pravidelně přes 20 účastníků. Tato akce je spojena s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků. V Děčíně není ještě o vítání ptačího zpěvu rozhodnuto, je zde velmi malý zájem. Nově by vítání ptačího zpěvu mělo proběhnout i v Ústí nad Labem.
 • P. Benda představil velmi zdařilé záběry člena klubu V. Šeny.  Přítomní mohli vidět luňáka červeného, včelojeda lesního a střízlíka obecného na hnízdě při krmení mláďat, či sovu pálenou při lovu myší.
 • P. Řízek promítl své fotografie ptáků a doplnil je krátkým komentářem.
 • Na závěr proběhla velmi zajímavá přednáška P. Bendy o cestě po Jihoafrické republice.
Blížící se události
Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation