Skrýt nabídku

Zápis 19.4. 2008

Zápis ze setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích, které se konalo 19.4.2008 v sídle Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě

Přítomni: Dle prezenční listiny – Šena, Benda, Malý, Vondráček, Kalík, Ritschel, Šutera, Marek, Půlpán, Rohlík, Kopecký, Procházková, Sedlák, Řezníček, Lobotka Jan (host), Rajchl, Juda (host), Nagel, Mikolášková, Sojka
Omluveni: Doležálek, Bosák, Horyna, Lumpe, Pícha, Kampf, Řehák

 • Na úvod přivítal P. Benda všechny přítomné a omluvil některé členy, kteří se nemohli setkání zúčastnit. Poděkoval Správě NP České Švýcarsko za poskytnutí prostor a občerstvení. Dále upozornil na možnost nahlédnout do několika přinesených českých i zahraničních ornitologických publikací. Přítomní členové klubu byli požádáni o aktualizaci kontaktů.
 • Dalším bodem programu bylo přijetí čtyř nových členů klubu – R. Procházkové, E. Mikoláškové, R. Nagela a M. Sedláka. Na základě změny pracoviště a tím pádem nemožnosti se ornitologicky věnovat zájmovému území našeho klubu bylo ukončeno členství V. Čeřovskému.
 • P. Benda informoval o možnosti stát se členem ČSO, případně její Severočeské pobočky a o záměru ČSO vykoupit pozemky u Jaroměře a zřídit ptačí rezervaci.
 • Dalším členem klubu, který úspěšně složil zkoušky kroužkovatele se stal V. Šena.
 • Příští sobotu 26.4.2008 proběhne Vítání ptačího zpěvu. Sraz je v 5,30 hod. před sídlem Správy NP České Švýcarsko.
 • P. Benda přítomné seznámil s výsledky sčítáním vodního ptactva, které proběhlo minulou sobotu. Mimo jiné byli na Děčínsku pozorováni lžicáci, kopřivky, samice morčáka velkého, hvízdáci, čírky obecné i modré, vodouši kropenatí, volavka bílá. Dále informoval o pravděpodobném zahnízdění 2-3 párů strakapouda prostředního na Popovičském vrchu u Ludvíkovic a dvou hnízdících párech lednáčka říčního v Děčíně.
 • Byla přestavena struktura www stránek ornitologického klubu, pozornost byla věnována především tabulce pro zápis zajímavých pozorování.
 • V letošním roce by měl pokračovat monitoring sokola stěhovavého a výra velkého. Dalšími druhy, které budou sledovány, jsou tetřívek obecný a chřástal polní. Bude pokračovat zimní sčítání vodních ptáků a kormoránů na nocovištích. I letos se počítá s kroužkováním čápů černých, dosavadní činnost přinesla zajímavé výsledky. Ptákem roku 2008 je racek chechtavý.
 • Dva členové klubu prezentovali svoji dokumentaci zajímavých druhů.
  • M. Rohlík promítl krátké video o hnízdění lejska bělokrkého na Kvádrberku v roce 2006 a několik fotografií zachycujících výskyt morčáka velkého počátkem dubna na soutoku Labe s Ploučnicí.
  • V. Šena představil velmi zdařilé záběry několika aktivit ornitologického klubu – instalace hnízdních budek pro morčáky velké, vyvěšování budek pro sýčky obecné, monitoring sýčka obecného a strakapouda prostředního
 • P. Benda připomněl problémy se ztrátou hnízdních příležitostí pro některé druhy v případě, kdy dojde k zateplení panelových domů.
 • Na závěr proběhla velmi zajímavá přednáška R. Nagela o ptácích Austrálie.
Blížící se události
Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation