Skrýt nabídku

Zápis 26.2. 2005

Zápis z druhého setkání patronátní skupiny pro SPA Labské pískovce konané dne 26.2.2005

1 - P. Benda přivítal všechny účastníky v 9.30 hod na Správě Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce v Děčíně, která poskytla prostory a drobné pohoštění. Překlad do němčiny zajistil pracovník Správy CHKO Labské pískovce Karel Stein.

2 - přítomni - U.Augst, U. Michel, J. Marek, J. Kampf, G. Ritschel, V. Friml, J. Vondráček, R. Řehák, V. Šena, M. Rohlík, M. Malý, P. Lumpe, M. Horyna, P. Benda, V. Kopecký

- omluveni - V. Čeřovský, M. Klitsch, M. Půlpán, V. Sojka, V. Šutera.   

3 - Byli představeni noví členové:

 • Ulrich Augst z Národního parku Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz) - výborný terénní ornitolog a kromě jiného i koordinátor akce monitoringu sokolů stěhovavých v NP Saské Švýcarsko.
 • Martin Horyna - autor řady zásadních ornitologických pozorování z oblasti Labských pískovců
 • Jan Kampf - své ornitologické aktivity soustřeďuje zejména na monitoring a hlídání hnízdišť sokolů stěhovavých

4 - K nahlédnutí byla opět řada velmi zajímavých ornitologických publikací a četné propagační a odborné materiály byly zdarma rozdány zájemcům. P. Benda a V. Kopecký informovali o přípravě dalších propagačních materiálů - zoologické skládačky o Labských pískovcích, skládačky o Ptačí oblasti Labské pískovce, možném vydání tématického sborníku k 5. výročí založení Národního parku České Švýcarsko a Zpravodaje Národního parku České Švýcarsko - bude zde článek o výsledcích kroužkování čápů černých v NP České Švýcarsko..

5 - P.Benda seznámil přítomné s vyhlášením “Ptačí oblasti Labské pískovce”, která se stala součástí  soustavy chráněných území EU NATURA 2000,  její rozlohou, vymezením, orgány, které tuto ptačí oblast spravují a o postavení a úkolech naší “Patronátní skupiny”.

6 - S činností České společnosti ornitologické, resp. její Severočeské pobočky stručně seznámil P. Lumpe. Internetová adresa www.cso.cz

7 - Dále byli přítomní seznámeni s ukázkami ornitologických ilustrací Petra Nesvadby, který spolupracuje se Správou CHKO Labské pískovce a ZOO Děčín. Ty vzbudily velký zájem a jistě se s jeho pracemi budeme setkávat i nadále, např. v připravovaných skládačkách.        

8 - V letošním roce 2005 bude probíhat několik celostátních ornitologických akcí:

 • sčítání zimujících kormoránů na nocovištích 12. nebo 13.3. (běží již od podzimu 2004)
 • sčítání zimujících vodních ptáků 16.4. (běží již od zimy 2004)
 • celostátní sčítání tetřívků - nás se týká oblast Sněžníku a Tisé (zájemci budou včas informováni)
 • celostátní mapování sýčků obecných - týká se zejména Děčína, ale je možné, že sýčci přežívají i jinde (zájemci budou včas informováni)
 • celostátní mapování chřástalů polních (zájemci budou včas informováni)

9 - na území naší ptačí oblasti ještě k tomu přistupuje:

 • kroužkování čápů černých (zajišťuje P. Benda)
 • monitoring výra velkého - naléhavé !!! všechny členy prosím o spolupráci  
 • kroužkovací akce v oblasti Větrného vrchu u Kunratic - rozsáhlé křovinné porosty s pěnicí vlašskou (zájemci budou včas informováni)
 • vyhledávání a kontrola lokalit obsazených strakapoudem prostředním v okolí Děčína (zájemci budou včas informováni)
 • zhodnocení možnosti obnovení lokalit pro břehuli říční
 • opatření na podporu hnízdění čápa bílého v Rožanech a Benešově nad Ploučnicí
 • instalace budek (resp. obřích bud) pro morčáka velkého (Labe, Ploučnice)
 • výroba a instalace ostrůvků z polystyrenu na Velkém rybníce (zájemci budou včas informováni) 

10 - J. Vondráček prezentoval ukázky ze své srovnávací sbírky peří, kromě J. Vondráčka má podobnou sbírku také V. Čeřovský a U. Michel. 

11 -  Dále přítomní shlédli putovní výstavu “Ptačí oblasti v ČR”, kterou připravila Česká společnost ornitologická a byla instalována ve vestibulu Správy CHKO. Všichni jsme se shodli na tom, že je mimořádně zdařilá a P. Benda ji ještě doplnil několika vycpaninami ze sbírek CHKO Labské pískovce.   

12 - Pro zájemce byla na závěr zorganizována exkurze do blízké ZOO Děčín, kterou nás provedl a poutavě představil R. Řehák. Zde jsme kromě jiného shlédli dva chovné páry puštíků bělavých (jejich mláďata budou použita do reintrodukčního programu v NP Šumava), tetřevy hlušce, tetřívky obecné, sovice krahujové atd.

Zapsal Pavel Benda

Blížící se události
Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation