Skrýt nabídku

Zápis 6.2. 2010

Zápis z 7. setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Sedmé setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích se konalo 6.2.2010 na Správě NP České Švýcarsko Krásné Lípě. Dle prezenční listiny bylo přítomno celkem 20 účastníků, z toho 17 členů (Benda, Řezníček, Rohlík, Kopecký, Rajchl, Procházková, Šena, Friml, Sedlák, Lobotka Jiří, Ritschel, Vondráček, Šutera, Půlpán, Švihlík, Augst, Sojka) a 3 hosté (Lobotka Jan, Heřt, Salov)

Na úvod přivítal P. Benda všechny přítomné, poslal prezenční listinu a požádal přítomné o aktualizaci kontaktů. Přivítal kolegy z Ústí nad Labem a poděkoval za dar – vypreparované poláky v letu.

 • P. Benda seznámil přítomné s materiály k rozebrání. Jednalo se o Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích č. 6, dále o časopis České Švýcarsko a propagační materiály. Poděkoval všem, kteří do zpravodaje přispěli a také L. Blažejovi ze Správy CHKO Labské pískovce za přípravu zpravodaje k tisku. Dále upozornil na možnost nahlédnout do přinesené české i zahraniční literatury.
 • M. Půlpán krátce informoval o příčinách potíží se zápisem ornitologických pozorování na WWW stránkách klubu, i o řešení situace. Hrozilo, že stránky budou dlouhodobě nefunkční a také případná ztráta zapsaných údajů. Vše se nakonec podařilo vyřešit, nyní již databáze funguje na serveru, který využívá Správa NP České Švýcarsko, takže by se podobná situace již do budoucna neměla opakovat.
 • P. Benda přivítal zahraničního hosta – U. Augusta a poděkoval T. Salovovi za tlumočení. Poté představil nového kolegu – p. Rudolfa Hesta. Ten se následně krátce představil a poté byl přijat zatím jako pozorovatel.
 • P. Benda upozornil na výskyt chřástala vodního u Jetřichovic a na nocoviště kormoránů v Srbské Kamenici, které nalezl V. Beran. Poděkoval všem, kteří se zúčastnili zimního sčítání vodních ptáků a zmínil zajímavé pozorování husy polní na Labi v Děčíně v rámci tohoto sčítání.
 • Dále P. Benda hovořil o připravovaných akcích v letošním roce – Vítání ptačího zpěvu, sčítání ptáků v dubnu, monitoringu vybraných druhů v ptačí oblasti. Letos se jedná o sokola stěhovavého, výra velkého, datla černého, žlunu šedou, ledňáčka říčního. Navrhl opětovně se věnovat monitoringu sýčků v Děčíně. Stručně rovněž informoval o semináři zaměřeném na ochranu rorýsů a netopýrů při zateplování panelových domů. Nechal kolovat článek z Ptačího světa o výrobě budek pro rorýse. Dále požádal přítomné o informace o vhodných lokalitách, kde by bylo možné upravit břeh pro možné zahnízdění ledňáčků. Připomenul možnost přispět na projekt ČSO – výkup pozemků za účelem vytvoření ornitologického parku Josefovské louky.
 • P. Benda vzpomenul dva členy klubu, kteří nás počátkem minulého roku opustili. Přítomní uctili jejich památku chvilkou ticha.
 • V. Šena představil film pro rakouskou televizi ORF o Třeboňsku, část filmových záběrů je jeho. Ke konci setkání byl tento film promítnut.
 • Následovala diskuze – M. Půlpán informoval o kolonii netopýrů v jedné vile a o záměru majitele využívat půdní prostory.
 • M. Rohlík promítl několik svých filmových záběrů zaměřených na ornitologii a doprovodil je komentářem.
 • J. Vondráček požádal přítomné o spolupráci – připravuje se pokračování publikace „Ptáci severozápadních Čech“, která vyšla v roce 1975. Má zájem o všechna zajímavá pozorování, rukopis publikace by měl být hotový v září.
 • R. Procházková informovala o přípravě expozice o Velkém rybníku v muzeu.
 • P. Švihlík informoval o dokončování bakalářské práce o ptácích Velkého rybníku a Světlíku, na stejné téma zpracovává i diplomovou práci, proto  požádal členy klubu o další poskytování údajů z této lokality.
 • U. Augst přednesl krátký přehled o hnízdění zajímavých druhů ptáků v Saském Švýcarsku i celém Sasku. Jednalo se o následující druhy: Čáp černý – 3 hnízda v Saském Švýcarsku, 31 hnízd v Sasku; sokol stěhovavý - 18 hnízd v Saském Švýcarsku (22 vyvedených mladých v roce 2009), 29 hnízd v Sasku; výr velký - 8 hnízd v Saském Švýcarsku, 71 hnízd v Sasku; sýc rousný – v roce 2009 1 hnízdo, v roce 2008 nebylo prokázáno hnízdění, v roce 2007 bylo doloženo 31 hnízd; orel mořský - 1 hnízdo v Saském Švýcarsku (zatím žádné mládě), 64 hnízd v Sasku; orlovec říční – v Sasku početnost populace stoupá, v roce 2009 bylo 18 hnízd; sova pálená byla zaznamenána pouze v Pirně; zedníček skalní – v roce 2004 se na Königsteině zdržovala cca 3 týdny samice, od té doby nebyl tento druh pozorován.
 • Následovalo promítání velmi zdařilého filmu o Třeboňsku.
 • P. Benda na závěr ještě připomenul, že již se ozývají sovy, zmínil letošní velký počet pěnkav jíkavců a nález nové lokality strakapouda prostředního v Janské.
Blížící se události
Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation