Aktuální omezení

Z důvodu vysokého nebezpečí pádu smrkových souší jsou v současné době uzavřeny následující turistické cesty:

Cesty soutěskami Kamenice a přístupové cesty do soutěsek (žlutá TZT soutěskami, zelená TZT od Mezné a Hájenek, modrá TZT od Mezní Louky a Vysokého mostu):

 

Červená TZT z Mezní Louky směrem k Malé Pravčické bráně

Omezení přístupu na skalní hrádek Šaunštejn

Z důvodu havarijního stavu některých lávek na vrcholu skalního hrádku Šaunštejn je pro návštěvníky přístupná pouze severní část objektu. S opravou správa národního parku počítá v letech 2021 - 2022. Děkujeme za pochopení.

Snímek zákazové tabule před lávkou spojující dvě skály

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz