Aktuální omezení

Prosíme nerušit! Hnízdíme!

Dočasné zákazy vstupu do některých lokalit v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce v období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020, resp. 31. 7. 2020 kvůli zajištění klidu ke hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků.

V NP České Švýcarsko jsou aktuálně uzavřené následující lokality:

mapa hnízdních lokalit v NP České Švýcarsko

V CHKO Labské pískovce (NPR Kaňon Labe) jsou aktuálně uzavřené následující lokality:

Mapa se zákresem hnízdních lokalit v NPR Kaňon Labe, část 1

Mapa se zákresem hnízdních lokalit v NPR Kaňon Labe, část 2

 

Přechodná uzavírka žlutě značené turistické cesty v úseku U Eustacha - Na Tokání

V termínu 2. 3. - 20. 3. 2020 je v pracovní dny v časech od 8.00 do 16.00 uzavřena žlutě značená turistická cesta v úseku U Eustacha - Na Tokání, z důvodu odstraňování invazních borovic vejmutovek na skalách nad cestou. Návštěvníci mohou místo alternativně obejít po cyklotrase č. 3076 od Třípackového Buku ke křižovatce s cyklotrasou č. 3029 Na Tokání.

Borovice vejmutovka je geograficky nepůvodní invazní dřevina, která ze stanovišť vytlačuje původní vegetaci. Vzrostlé vejmutovky na skalách jsou zdrojem semen, kterými se dřevina šíři do okolí a odstranění mateřských stromů je proto nezbytné. Odstraněné stromy budou odklizeny z turistické cesty a ponechány na místě k zetlení. 

Mapa přechodné uzavírky cesty v úseku U Eustacha - Na Tokání
Přechodná uzavírka žlutě značené turistické cesty mezi U Eustacha a Na Tokání s vyznačením obchůzné trasy. Mapový podklad: www.mapy.cz

 

Uzavřený altán na Mariině vyhlídce

Z důvodu havarijního stavu je uzavřen altán na Mariině vyhlídce. Vyhlídková plošina před altánem je však nadále přístupná. Rekonstrukci altánu lze očekávat na podzim 2020.

Snímek uzavřeného altánu na Mariině vyhlídce

 

Omezení přístupu na skalní hrádek Šaunštejn

Z důvodu havarijního stavu některých lávek na vrcholu skalního hrádku Šaunštejn je pro návštěvníky přístupná pouze severní část objektu. S opravou správa národního parku počítá v letech 2021 - 2022. Děkujeme za pochopení.

Snímek zákazové tabule před lávkou spojující dvě skály

 

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz