Den stromů s Národním parkem

Den stromů s Národním parkem

Den stromů v Národním parku je oslavou mezinárodního Dne stromů, která se slaví již od poloviny 19. století. V roce 1872 bylo dokonce během jediného dne ve státě Nebrasca v USA vysazeno více než 1.000.000 stromů.

U nás slavíme každoročně tuto významnou událost výsadbou mladých stromků na vybraných lokalitách v Národním parku České Švýcarsko. Jedná se o původní druhy stromů, které se v NP dříve vyskytovaly (např. dub, jeřáb, buk, atp.), ale v důsledku necitlivého lesního hospodaření v minulých stoletích, byly tyto stromy nahrazeny nepůvodní, severoamerickou, borovicí vejmutovkou.

Více informací: Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz.

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Tři prameny - Pravčická brána.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz