Dny řemesel v Českém Švýcarsku - AKCE ZRUŠENA!!!

20. Srpen – 28. Srpen
Louka u Královského smrku poblíž Dolského mlýna
Jetřichovice

Vzhledem k situaci v národním parku související s požárem se Správa Národního parku České Švýcarsko rozhodla letošní Dny řemesel zrušit. Děkujeme za pochopení.

 

DNY ŘEMESEL V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

Program:

20. - 21. 8.   Stavba milíře (možnost zapojení se pro návštěvníky)
         22. 8.   Slavnostní zapálení milíře (v 11 h), výroba potaše a dehtu
23. - 25. 8.   Výroba potaše, dehtu, dřevěného uhlí, možnost vyzkoušení hrnčířského řemesla a kruhu (bez metodického vedení)
         24. 8.   Komentovaná prohlídka samoty Dolský mlýn s Natálií Belisovou, sraz ve 14 h u Královského smrku na louce, délka cca 1,5 hodiny
26. - 28. 8.   Hlavní program, kromě výše uvedených řemesel i pečení v polní chlebové peci, drtátenictví, sušení ovoce na primitivní polodýmné sušárně, výroba smoly            26. - 27. 8.   Tavba železné rudy (pouze pátek a sobota)   

VÍKENDOVÝ PROGRAM:                                                                                                                                 

27. - 28. 8.   Ukázky sklářského řemesla s možností vyzkoušení, točení keramiky na hrnčířském kruhu pod odborným vedením hrnčíře (pouze sobota a neděle), ukázky ekovýchovných aktivit pro děti
         28. 8.   Rozebírání milíře, možnost odnést si vyrobené dřevěné uhlí jako suvenýr      
Program denně od 9:00 do 16:30. Ukončení dne 28. 8. cca ve 14 h.

Na akci doporučujeme využít do Jetřichovic nebo Vysoké Lípy veřejnou dopravu.

Více informací k akci na n.belisova@npcs.cz, 737 276 569.

Akce se koná ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky.

V důsledku vzniklých epidemických událostí mohou v programu nastat změny - nutno sledovat webové stránky: www.npcs.cz. Při "akutních" změnách žádáme o pochopení. Děkujeme.

Milíř

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz