Fotografická soutěž

Fotografickou soutěž "Náš Národní park České Švýcarsko" vyhlašujeme již dvanáctým rokem. Každý ročník je v rámci této soutěže připraveno různé téma ze života Národního parku České Švýcarsko. V minulých ročnících tak fotografové z celé republiky soutěžili se svými obrázky na téma České Švýcarsko z blízka, Vyhlídky Českého Švýcarska, Zima v Českém Švýcarsku, jarní aspekt atp.

Tématem letošního ročníku je VLAK V KRAJINĚ a CESTY K NÁDRAŽÍM a hlavní myšlenkou soutěže je podpořit zachování "Turistického vlaku Českého Švýcarska", který prozatím stále jezdí na trati Rumburk / Krásná Lípa - Panský - Mikulášovice, ale jehož provoz je do budoucna ohrožen.

Využijte proto příležitosti k výletu vlakem do Českého Švýcarska, objevte krásu tohoto jedinečného národního parku i jeho okolí a zaměřte se během svých výprav na fotografování vlaků v krajině, případně cest k nádražím. Nejlepší snímky budou ohodnoceny zajímavými cenami. Vítěz kategorie nad 21 let získá navíc volný vstup na fotoworkshop dle svého výběru v roce 2014, realizovaný Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko.

Regionální vlak na trase Rumburk - Krásná Lípa-Děčín, foto J. Laštůvka

Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům proběhne v rámci Cestovatelského festivalu, který se uskuteční 16. listopadu 2013 v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Organizátory letošního ročníku fotografické soutěže jsou Správa Národního parku České Švýcarsko a Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

Více informací k fotografické soutěži získáte u Jakuba Judy na telefonu 412 354 053 nebo 737 276 863 nebo na mailu j.juda@npcs.cz


Pokyny pro soutěžící:

  • soutěží se ve dvou kategoriích (do 21 let včetně a od 22 let)
  • v každé  kategorii vybírá porota 3 vítězné fotografie (1., 2. a 3. místo)
  • vaše fotografie ve formátu alespoň A5 zašlete poštou na adresu: ČR - Správa NP České Švýcarsko, Jakub Juda, Pražská 52, 407 46  Krásná Lípa (obálku označte viditelně nápisem FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ) nebo je zašlete v digitální podobě na emailovou adresu j.juda@npcs.cz nebo na stejnou adresu prostřednictvím serveru pro uložení dat (např. www.uschovna.cz)
  • nezapomeňte uvést své jméno, věk, adresu bydliště, emailovou adresu a telefon, abychom Vás mohli v případě vašeho vítězství snáze kontaktovat
  • uveďte také prosím místo, kde jste vaší fotografii pořídili
  • přihlášením se do soutěže, dáváte souhlas, aby Vaše fotografie s uvedením jména, kategorie, ve které soutěžíte a bydliště (pouze město) mohla být umístěna na webových stránkách vyhlašovatele soutěže, případně na výstavě, která by k této soutěži byla uspořádána
  • maximální počet fotografií od jednoho soutěžícího je 10ks
  • tištěné fotografie zaslané poštou se nevrací!
  • uzávěrka soutěže je 15. října 2013
  • vyhodnocení soutěže proběhne 16. listopadu 2013 během Cestovatelského festivalu, který se uskuteční v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Tři prameny - Pravčická brána.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz