Pochůzka s geologem na Růžovský vrch

12. Září 10:00 – 14:00
Neděle
Růžová
U kostela

Zveme Vás na pochůzku s geologem  Správy NP České Švýcarsko tentokrát na Růžovský vrch. Během pochůzky se dozvíte, jaký jeho původ a další geologické zajímavosti.

Průvodce exkurzí: Ing. Jakub Šafránek

Trasa exkurze vede od kostela v Růžové na vrchol Růžovského vrchu a zpět

Celkem je trasa dlouhá do 10 km, půjde se místy do prudkého kopce, zvolte vhodnou obuv!

K dopravě z Děčína lze využít turistický autobus č. 432.

Jízdní řády najdete ke stažení i u nás na webu.

S sebou budete potřebovat: dobrou obuv, pití, svačinu

Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz