Vracíme prales do Českého Švýcarska

Správa Národního parku vrací prales do Českého Švýcarska, který byl na našem území v minulosti vykácen a nahrazen nepůvodní borovicí vejmutovkou, modřínem a smrkem. Za tímto účelem kácí a odváží nepůvodní druhy dřevin a na uvolněná místa vysazuje druhy původní. Do Českého Švýcarska se tak pomalu vrací jeřáb ptačí, jedle bělokorá, dub zimní, buky a další dřeviny, které se stanou základem pro nový prales a také vhodným domovem v minulosti vyhubených druhů zvířat.

Pro rok 2011, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, připravila Správa NP České Švýcarsko soutěžní projekt pro školy i mimoškolní organizace s názvem VRACÍME PRALES DO ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Školy z blízkého i vzdálenějšího okolí se do tohoto projektu zapojily vysazováním stromků a společnými silami dokázaly vysadit více než 10 tisíc sazenic. Společně s firmou O2 Telefónica a s účastníky česko-německého workcampu bylo v roce 2011 na území NP České Švýcarsko vysázeno více než 25 000 sazenic jeřábu ptačího.Trojice nejlepších škol, které se svými žáky vysází nejvíce nových stromků, získají vítězný pohár a hodnotnou odměnu pro své žáky.

Stromový skřítek jako pohár pro tři nejlepší školy
Obrázek: Stromový skřítek jako pohár pro tři nejlepší školy (1. místo - skřítek se zelenými kalhotkami, 2. místo - skřítek se žlutými kalhotkami, 3. místo - skřítek s modrými kalhotkami)

Všichni účastníci projektu obdrží drobnou pozornost a každá zapojená třída dostané také účastnický list s uvedeným množstvím vysázených stromků.

Sázení můžete objednávat na tomto kontaktu:
Jakub Juda, j.juda@npcs.cz, 7737 276 863, 412 354 053


Přednáška o lesích Českého Švýcarska
V rámci projektu Vám také nabízíme uskutečnění přednášky o lesích Českého Švýcarska ve Vaší škole. Přednášku pro vás zajistíme zdarma před samotným sázením v národním parku. Realizace přednášky není povinná pro účast v soutěži.

Více informací o stavu lesů v Českém Švýcarsku najdete zde a o péči, věnované obnově původního pralesa najdete zde.

Pravidla soutěže:
1. Do soutěže se zapojuje škola, jejíž třídy se budou sázení účastnit
2. Za každý zasazený stromek, získá škola jeden bod
3. Z každé školy se může sázení zúčatnit více tříd, jedna třída se může sázení zúčastnit vícekrát (nejaktivnější škola tak získá nejvíce bodů)
4. Stromky, rukavice a nářadí pro sázení zajistí Správa NP České Švýcarsko
5. Žáci přijedou na sázení vhodně oblečení s dobrou obuví
6. Soutěž bude probíhat v měsících duben, květen, září a říjen
7. Během sázení bude na místě vždy přítomen zaměstnanec Správy NP České Švýcarsko, za bezpečnost dětí zodpovídá učitelský dozor
8. Správa NP nabízí také školám úvodní přednášku o lesích národního parku a o návratu pralesa do Českého Švýcarska (přednáška je zdarma uskutečněna ve vaší škole)

Vracíme prales do Českého Švýcarska

PŘEHLED ZAPOJENÝCH ŠKOL DO PROJEKTU V ROCE 2011

ŠKOLA POČET VYSAZENÝCH STROMKŮ
ZŠ Krásná Lípa (1. místo)                                                     4988
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín (2. místo)                                                     2663
ZŠ Seifertova, Varnsdorf (3. místo)                                                     2663
ZŠ a MŠ Březiny                                                       420


PROJEKT VRACÍME PRALES DO ČESKÉHO ŠVÝCARSKA BYL UKONČEN A NYNÍ JIŽ NESÁZÍME. VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŠKOLÁM DĚKUJEME ZA ÚČAST V PROJEKTU.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz