Skrýt nabídku

Vědomostní soutěž

Vědomostní soutěž ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Správa NP České Švýcarsko společně se Správou NP Saské Švýcarsko vyhlašuje již 18. ročník vědomostní soutěže, která téměř dvě desetiletí prověřuje znalosti dětí i dospělých přírodovědnými i vlastivědnými otázkami.

V polovině roku 2017 bylo Správě Národního parku České Švýcarsko svěřeno do péče území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, a proto je tématem letošního ročníku naší soutěže právě tato chráněná krajinná oblast.

Uzávěrka soutěže proběhne 20. června 2018. Ceny budou odeslány vítězům do 14 dnů od vyhlášení vítězů soutěže. Podrobnější pravidla naleznete pod soutěžními otázkami na konci stránky.

SOUTĚŽ JE JIŽ UZAVŘENA. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI JSOU OZNAČENY ČERVENOU BARVOU PÍSMA.

VYLOSOVANŮM VÝHERCŮM SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ JSME JEJICH CENY JIŽ ODESLALI. V rámci pravidel ochrany osobních údajů není možné v tuto chvíli jména výherců uveřejnit :-). Přesto všem výhercům, kterým byla  jejich výhra doručena, blahopřejeme.


Soutěžní otázky

1. To, že Národní park České Švýcarsko byl založen v roce 2000 a že letos oslavil své osmnácté narozeniny, ví téměř každý školák. Najde se mezi Vámi ale někdo, kdo ví, ve kterém roce byla založena chráněná krajinná oblast Labské pískovce?

v roce 1954
v roce 1972
v roce 1984

2. Rozloha chráněné krajinné oblasti v době jejího založení byla 330 km2. V roce 2000, kdy z nejcennější části CHKO vzniká Národní park České Švýcarsko, je zákonitě rozloha CHKO zmenšena. Jaká je nynější rozloha CHKO Labské pískovce?

250 km2
380 km2
217 km2

3. Nejvyšším bodem CHKO Labské pískovce je naše největší stolová hora s názvem Děčínský Sněžník (někdy též Vysoký Sněžník) s výškou 723 metrů nad mořem. Není to však nejvyšší bod, na nějž může turista vystoupat. Nejvyšším bodem je rozhledna na Děčínském Sněžníku. Rozhledna má výšku 33 m. Věděli byste, v jaké nadmořské výšce se ocitne návštěvník, vystoupá-li na tuto 33m vysokou rozhlednu?

743 m.n.m., protože rozhledna je sice postavena na nejvyšším bodě kopce, ale vyhlídková plošina rozhledny je pouze ve 20 metrech její výšky
751 m.n.m., protože rozhledna je postavena kousek pod vrcholem kopce v nadmořské výšce 718 m a rozhledna má vyhlídkovou plošinu až na samém vrcholu své výšky, to znamená ve 33 metrech
724 m.n.m, protože rozhledna je postavena ve výšce pouhých 691 m.n.m., neboť se dělníkům nechtělo tahat s kamennými kvádry, z nichž je rozhledna postavena a tak rozhlednu postavili na místě, kam dokázal dojet povoz taženými koňmi, svou výškou třiatřicet metrů však rozhledna nejvyšší bod Děčínského Sněžníku převyšuje

4. Na území CHKO Labské pískovce se nachází pouze jedna Národní přírodní rezervace. Jaký je její název?

Národní přírodní rezervace Pravčická brána
Národní přírodní rezervace Libouchecké rybníčky
Národní přírodní rezervace Kaňon Labe

5. V jedné z předchozích otázek jsme se zaměřili na nejvyšší vrchol CHKO Labské pískovce. Jaký je však nejnižší bod CHKO Labské pískovce a kde se nachází?

115 m.n.m., nachází se ve Hřensku, v místě, kde se řeka Labe vlévá do Německa
111 m.n.n., nachází se ve sklepě domu v obci  Hřensko, číslo popisné 288, v němž si zdejší majitel nechal sklep prohloubit do nadmořské výšky 111 metrů nad mořem z důvodů vytvoření turistické atrakce
120 m.n.m., nachází se v Dolním Žlebu u přívozu v blízkosti železniční zastávky Dolní Žleb

6. Na úpatí Děčínského Sněžníku se nachází Přírodní památka s názvem Jeskyně pod Sněžníkem. Jedná se o pseudokrasové jeskyně, které se svou velikostí a množstvím minerálu, kterým jsou pokryty jejich stěny, řadí mezi evropské unikáty. Minerál, který zmiňujeme, se zde těžil ještě v roce 1994 (začátek těžby r. 1955). Víte, který minerál se v těchto jeskyních těžil? Poradíme vám, že v češtině se tento minerál nazývá kazivec, ale jistě jej budete znát spíše pod jeho věděckým názvem.

kalcit
malachit
fluorit


7. Na celém území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (plus NP České Švýcarsko, část CHKO Lužické hory a rybníky Světlík a Velký rybník) byla v roce 2004 vyhlášena Ptačí oblast Labské pískovce. Tyto oblasti vyhlašovali jednotlivé státy Evropské unie po celém území Evropy za účelem ochrany některých ohrožených ptačích druhů. Kvůli kterým ptákům byla vyhlášena Ptačí oblast Labské pískovce?

výr velký, datel černý, sokol stěhovavý, chřástal polní
čáp černý, výr velký, sokol stěhovavý, orel mořský
sokol stěhovavý, čáp bílý, luňák červený, brhlík lesní

8. Chráněná krajinná oblast Labské pískovce sousedí s dalšími velkoplošně chráněnými územími, z nichž některá jsou CHKO a jiná NP. Věděli byste, které CHKO a NP jsou sousedy naší chráněné krajinné oblasti Labské pískovce v Česku i v Německu?

NP České Švýcarsko, CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, NP Saské Švýcarsko, CHKO Saské Švýcarsko
NP České Švýcarsko, CHKO Českké středohoří, NP Labské pískovce, CHKO Lužické hory
NP České Švýcarsko, NP Saské Švýcarsko, CHKO Lužické hory, CHKO Saské Švýcarsko

9. Mnohokrát jsme již v naší soutěži zmínili název naší CHKO, jež zní Labské pískovce. Odhadnout podle čeho dostala místní chráněná krajinná oblast své jméno, bude velmi jednoduché a tato otázka bude pro vás spíše odpočinkovou. Nebo to bude jinak?

podle řeky Labe, která územím CHKO protéká a podle pískovcových skal, které jsou v CHKO všudypřítomné
podle oblasti zvané Loubí (část Děčína), odkud pocházel zakladatel CHKO a podle pískovcových skal, které se nad Loubím nachází
vznik názvu naší CHKO je dosti komplikovaný a zčásti také komický a bude potřebovat širší vysvětlení; původní název místní CHKO měl být totiž Labské přípeře (Přípeře jsou část Děčína, kde v jedné z místních ochranářských chat vznikla myšlenka na založení CHKO); jenomže název byl pro naše německé sousedy nevyslovitelný a tak vznikla zkomolenina původního názvu CHKO Labské přípeře na CHKO Labské pískovce; v dobách politických jednáních, které předcházeli založení místní CHKO, došlo také na jednání s německými kolegy, kteří nedokázali vyslovit původní návrh názvu Labské přípeře a vyslovovali název spíše jako Labské pískovce; na tomto jednání pak zapisovatelka, neznalá místních poměrů, zapsala název nové CHKO jako Labské pískovce místo původního Labské přípeře a tento pozměněný název se nakonec dostal i do vyhlášky, kterou vláda chráněnou krajinnou oblast vyhlásila; na změnu názvu už ale bylo pozdě a tak se ponechal název Labské pískovce

10. Přírodní památka Tiské stěny, která se nachází téměř na samém západním kraji CHKO Labské pískovce, je rájem pro jeden druh krásného, ale trochu nebezpečného sportu (nemyslíme tím turistiku, i když ta může být také nebezpečná). O který sport se jedná?

horolezectví
bungee dumping (bandžídžamping)
jízda na raftech


 

Kontaktní informace

Jméno:
Příjmení:
Věk:
Adresa:
E-mail:
Telefon:

 

Pravidla:

Pro soutěžící od 0 do 160 let je připraveno deset otázek a ke každé z nich tři varianty odpovědí, z nichž ovšem pouze jedna je správna.

Soutěžní otázky si můžete stáhnout zde a odpovědět na ně písemně a odeslat své odpovědi na adresu Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa 407 46, obálku označte heslem VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ. Případně můžete využít elektronického formuláře, který najdete níže na této stránce a v němž stačí pouze označit správnou odpověď, vyplnit údaje a stisknout tlačítko odeslat (tato varianta je také ekologičtější :-)).

Soutěžící, kteří správně odpoví na všechny otázky, postoupí do závěrečného slosování o zajímavé ceny. V každé zemi (Česko, Německo) i v každé kategorii (do 11, do 15, do 19 a nad 19 let) budou vylosováni tři výherci. Celkem tedy 12 výherců v Česku a 12 výherců v Německu. Uzávěrka soutěže je 20. června 2018. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2018 na těchto stránkách a ceny budou zaslány vítězům prostřednictvím pošty.

V případě dotazů k soutěži využijte prosím tento kontakt: Jakub Juda, j.juda@npcs.cz, 737 276 863.

Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation