Skrýt nabídku

Prosíme nerušit! Hnízdíme!

Na jaře a v první polovině léta je příroda nejzranitelnější. Chod přírody se podřizuje příchodu mláďat. Některé druhy jsou přitom citlivější na lidskou přítomnost než jiné. K těm zvláště citlivým patří sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. V přírodě to nemají snadné ani tak, navíc jsou tito ptáci plaší i vůči člověku. Právě proto vyhledávají skrytá místa ve skalách a lesích, kam ale lidé stále více pronikají, hnáni svými touhami po prožitcích.

Proto těmto plachým lesním obyvatelům připravujeme podmínky tak, aby v době hnízdění byli lidmi vyrušováni co nejméně, ideálně vůbec. Hnízdní lokality přechodně uzavíráme jak v Národním parku České Švýcarsko, tak i v některých částech Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, například v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe.


Aktuálně jsou z důvodu ochrany hnízdních lokalit uzavřené tyto oblasti:

NP České Švýcarsko

NPR Kaňon Labe

Hnízdní lokality jsou dočasně uzavřeny obvykle od 1.3. do 30.6 (sokol a výr) či do 31.7. (čáp černý) daného roku.


Další známá hnízdiště a v terénu vyznačená hnízdiště, kde by vstupem došlo k rušení:

CHKO Labské pískovce

  • oblast Ostrov, okolí věže Obr
  • oblast Rájecké údolí (údolí kolem věže Blíženci od Pohraniční roh až po Nosatec)
  • oblast Modřín, okolí Rajské věže
  • oblast Bělá (objekty Faraon, Velká věž, Bělská jehla, Brána)
  • Labské údolí - pravý břeh (objekty Štikas, Jižní Bašta, Španělská stěna, Španělská bota, Rozlámaná stěna, Penzion svět)
  • Labské údolí, pravý břeh (oblast Růžového hřebenu, věž Golem až k Růžovému pilíři)
  • Labské údolí, - levý břeh (oblast kolem Východního rohu)
  • Labské údolí - pravý břeh (Růžové hřebeny)
  • k. ú. Petrovice u Chabařovic

Vyznačení hnízdišť na mapách ke stažení ZDE.


Děkujeme, že dáváte cenný klid!

Díky klidu ke hnízdění z hnízd v širší oblasti Českého Švýcarska (resp. Ptačí oblasti Labské pískovce) vylétly následující počty mláďat:

Roksokol stěhovavýčáp černývýr velký *)
2018 21 16 15
2017 26 18 13

*) počet mláďat výrů velkých obvykle není známý, uvádíme proto počet obsazených teritorií

Období zranitelnosti: Mládě čápa černého na hnízdě. Foto: Václav Sojka

Péče o mláďata: Samice sokola stěhovavého s mládětem v hnízdě. Foto: Václav Sojka


Jak poznám dočasně uzavřenou lokalitu?

Hnízdní lokality jsou uzavírány tak, aby značené turistické cesty zůstaly průchozí. Na uzavírku narazíte nejobvykleji na neznačených pěšinách či lesních cestách. Přechodné uzavírky jsou vždy vyznačené přímo v terénu, a to buď pomocí označníků nebo ohraničovacími páskami. Pokud na takovou uzavírku narazíte, lokalitu prosím obejděte.

Když potichu projdu uzávěrou, nic se nestane? Omyl!

Každý z ptačích druhů reaguje na vyrušení trochu jinak. Pokud například samička výra velkého opustí snůšku, je vše ztraceno. Po vyrušení se do hnízda už nevrátí.

Sokoli stěhovaví nebo čápi černí uletí a po nějaké době se zase na hnízdo vrátí. V této době nepřítomnosti nemohou snůšku nebo mláďata chránit. Pomyslné dveře do hnízda jsou dokořán otevřené predátorům. Pokud je rušení trvalé, například proto, že pod hnízdem někdo bivakuje nebo proto, že oblastí lidé procházejí opakovaně (samozřejmě o sobě vzájemně nevědí!), může snůška zastydnout nebo mláďata uhynou hlady, protože se rodiče neodváží s potravou na hnízdo.

Nová nebezpečí: Drony a nízko letící letadla

V prožitku svých radostí často zapomeneme, že se možná neradují všichni s námi. Drony nebo nízko letící letadla představují (nejen) pro hnízdící ptáky stres a provozovatel či pilot často ani nezaznamenají, že se stala zvířecí tragédie. Létání dronem je v národním parku zákonem zakázáno úplně, v chráněných krajinných oblastech je problematika létání s drony komplexnější a doporučujeme v každém případě záměr s předstihem konzultovat se Správou Národního parku České Švýcarsko. Pokud jde o pilotované létání, musí piloti nad národními parky nově udržovat výšku nejméně 300 metrů nad terénem.

Omezení vstupu

Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation