Skrýt nabídku

Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Správě Národního parku České Švýcarsko

Poštovní adresa Správy Národního parku České Švýcarsko (podatelny):

Správa Národního parku České Švýcarsko

Pražská 457/52

407 46 Krásná Lípa

 

Úřední hodiny podatelny

Po,St  8:00-17:00

Na výše uvedené adrese jsou přijímána podání v listinné podobě a podání v digitální podobě uložená na přenosných technických nosičích dat. Podání lze doručit osobně, nebo prostředky poštovních a doručovacích služeb. Dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelná) a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, se nezpracovává.

 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@npcs.cz

ID datové schránky: u85x3zd

 

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (max. 20 MB)
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny (max. 10 MB)
 • na přenosném technickém nosiči (max. 10 MB)

 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 

 • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání

 

Přijímané formáty datových zpráv:

 • PDF
 • PDF/A
 • TXT
 • RTF
 • DOC, DOCX
 • XLS, XLSX
 • ODT
 • ODS
 • JPG
 • JPEG
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datovými schránkami)

 

Náležitosti doručování datové zprávy:

 

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním, a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Bezpečnost datové zprávy


Datová zpráva není podatelnou přijata

 • pokud ji nelze zobrazit (např. je nečitelná),
 • obsahuje chybný formát, který podatelna ministerstva nepřijímá,
 • obsahuje škodlivý kód, který může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích, zpracovávaných orgánem veřejné moci.

 

V těchto případech je odesílatel, pokud je znám, o této skutečnosti vyrozuměn.

 

Potvrzení o doručení datové zprávy (zaslané na adresu podatelna@npcs.cz)

Doručení datové zprávy je odesílateli potvrzeno, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesilatel datové zprávy vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

 

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation