Skrýt nabídku

Zápis 10.2. 2007

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ČLENŮ ORNITOLOGICKÉHO KLUBU PŘI LABSKÝCH PÍSKOVCÍCH KONANÉHO DNE 10.2.2007

Dle prezenční listiny se zúčastnilo celkem 9 členů – Benda, Pícha, Vondráček, Půlpán, Kampf, Kopecký, Šprojcar, Horyna, Rohlík. Omluvili se – Šena, August, Michel, Kalík, Pařízek. Setkání proběhlo v budově Správy CHKO Labské pískovce v Děčíně, která také poskytla drobné občerstvení.

Zahájení – P. Benda, zdůraznil důležitost těchto setkání pro navázání osobních kontaktů mezi členy, pro neformální diskusi a sdělování si terénních zkušeností. Zdůraznil také, že činnost členů je dobrovolná, kde se členové zapojují podle svých časových možností a dle osobního zájmu.

Za nové členy byli přijati Petr Šprojcar a Tomáš Řezníček, oba z Děčína. Aktuální počet členů klubu je tedy 27.

Dalším bodem byly výsledky monitoringu ptáků za rok 2006 – sokol stěhovavý – 9 obsazených hnízdišť, sýc rousný – na 13 liniích celkem 16 volajících samců, kulíšek nejmenší – na 13 liniích celkem 16 volajících samců, výr velký – celkem 13 obsazených teritorií, čáp černý – celkem 5 teritorií, jeřáb popelavý – v oblasti Velkého rybníka a Světlíku – 3 páry, sýček obecný – 5 volajících samců na 5 lokalitách. Dále proběhlo zimní sčítání vodních ptáků a sčítání kormoránů velkých na nocovištích. Díky dlouhé a tuhé zimě bylo možno na Labi zaznamenat výjimečné druhy – hvízdák euroasijský, racek stříbřitý atd. a velmi vysoké počty zimujících ptáků.  

V roce 2007 budou monitorováni v Ptačí oblasti Labské pískovce následující druhy – sokol stěhovavý, výr velký, datel černý (+ žluna šedá), ledňáček říční. Monitorování dalších druhů – skorec vodní, sýček obecný, strakapoud prostřední, lelek lesní.

Pokračovat bude sčítání zimujících vodních ptáků, sčítání kormoránů velkých na nocovištích, Jednotný program sčítání ptáků .

Plánované akce pro rok 2007 – odchyt ptáků v keřových porostech – mezi Benešovem nad Ploučnicí a Malou Velení (červen), odchyt chřástalů vodních na Velkém rybníku (červen), odchyt chřástalů polních (červen), klubová exkurze – navržena je oblast Verneřicka. V průběhu měsíce května proběhne vítání ptačího zpěvu, tentokrát na 2 lokalitách  – první v oblasti Velkého rybníku a Světlíku a druhá v Děčíně. Součástí bude i ukázka kroužkování ptáků.

V roce 2007 budou na velký rybník instalovány 2 plovoucí ukotvené ostrůvky – jeden s kamenito-oblázkovým substrátem a druhý s hlinitým. Měly by zvýšit nabídku hnízdních příležitostí na této lokalitě.

Představeny byly naše webové stránky, možnosti zapisování zajímavých pozorování do rubriky „Ornitologická pozorování“ v rámci těchto stránek, fotogalerie atd.

V. Kopecký představil plánované akce Správy CHKO Labské pískovce v roce 2007 v souvislosti s 35. výročím založení CHKO Labské pískovce.

P. Benda vyzval členy klubu k pořízení si počítače kvůli jednodušší a rychlé korespondenci a také možnosti pracovat s našimi webovými stránkami.

V roce 2006 se podařilo našim členům – Mirkovi Rohlíkovi a Vaškovi Šenovi pořídit řadu unikátních záběrů (strakapoud prostřední, sýček obecný, lejsek bělokrký, kulíšek nejmenší atd.), které budou prezentovány na dalším setkání pravděpodobně na podzim v Krásné Lípě.

Představeno bylo druhé číslo našeho klubového časopisu, do kterého přispěla celá řada našich členů.

Volná diskuse.

Distribuována byla celá řada materiálu s ornitologickou a přírodovědnou tématikou.

Nahlédnout bylo možno do mimořádně zajímavé literatury z ČR, Slovenska, Německa, Polska, ale i literatury světové.

 

Zapsal Pavel Benda

Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation