Skrýt nabídku

Výzkum a monitoring

Cílem na poli monitoringu a výzkumu je:

  • koordinovat monitoring a výzkum externích pracovišť
  • poskytovat podporu externímu monitoringu a výzkumu a podílet se na nich do té míry, aby výsledky získané tímto výzkumem a monitoringem mohly být efektivně využívány Správou NP
  • řešit vlastní úkoly na poli monitoringu a výzkumu, jejichž výsledky jsou důležitým podkladem pro péči o národní park, a to zejména „provádět potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně přírody“ (§ 78, odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb.).

Hlavní směry výzkumu:

1. Komplexní monitoring stavu a vývoje přírodního prostředí (neživé i živé přírody), který je zaměřen na následující tématické oblasti:

  • oblast geologie, geochemie, hydrologie a hydrogeologie
  • oblast geodynamických a klimatických jevů
  • oblast biologie
  • oblast vývoje lesních ekosystémů
  • oblast turistického ruchu

Součástí je monitoring předmětu ochrany, jímž je „ochrana reprezentativní ukázky pískovcového fenoménu české křídové pánve“ a v neposlední řadě monitoring přírodních fenoménů, které jsou předmětem ochrany v EVL České Švýcarsko, resp. PO Labské pískovce (ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR).

2. Systematická dokumentace živé a neživé přírody, v úzké spolupráci se Správou NP Saské Švýcarsko a Správou CHKO Labské pískovce. Cílem dokumentace živé a neživé přírody je získat ucelená data o živé i neživé přírodě národního parku, a to na základě cíleného systematického průzkumu a v rámci možností na základě jednotné metodiky a v rámci celého přeshraničního celku Českosaského Švýcarska. Data získaná dokumentací živé i neživé přírody představují významný podklad pro stanovení odpovídajícího managementu a pro výkon státní správy.

3. Aktuální, pro NP České Švýcarsko specifická témata, která reagují na aktuální problémy ochrany přírody a krajiny na území národního parku. Mezi tato témata náleží např. riziko skalního řícení, invaze borovice vejmutovky do přirozených společenstev, vývoj plochy požářiště v Jetřichovicích, dopady turistiky na ekosystémy aj.

4. Monitoring prováděných managementových opatření pro optimalizaci managementových opatření na území národního parku.

Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation