Skrýt nabídku

Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu budovaná členskými státy EU a to na základě dvou směrnic:

  • směrnice o ptácích (směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků)
  • směrnice o stanovištích (směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)

Soustavu Natura 2000 tvoří dva typy území. Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány tzv. ptačí oblasti (anglicky označované SPA, special protection area). Podle směrnice o stanovištích navrhují členské státy tzv. evropsky významné lokality (anglicky označované SCI, site of Community importance), jenž jsou po schválení Evropskou komisí vyhlašovány jako tzv. zvláštní oblasti ochrany (anglicky označované SAC, special area of conservation). V České republice nebudou však tyto lokality označovány jako SAC, ale budou vyhlašovány v námi užívaných kategoriích pro chráněná území.

Obě zmíněné směrnice byly začleněny do zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a to novelou tohoto zákona č. 218/2004 Sb.

Cílem soustavy Natura 2000 je ochrana biologické rozmanitosti na území členských států EU zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů rostlin a živočichů.

Kde naleznete další informace o soustavě Natura 2000?

  • Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
  • Pokorný J., Roth P. (2002): Natura 2000. Otázky a odpovědi. – 22 p., AOPK ČR, MŽP, Praha.
  • Pokorný J., Smrtová E. (2004): Co jsou evropsky významné lokality? – 4 p., AOPK ČR, MŽP, Praha.
  • Roth P. (ed.) (2003): Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody (směrnice 79/409/EHS,
  • směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES). – 181 p., MŽP, Praha. (úplné znění směrnic v českém i anglickém jazyce)
  • webové stránky AOPK ČR www.nature.cz a Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz
  • časopisy Živa a Ochrana přírody, informační zpravodaj Správy NP Podyjí – Podyjské listí, roč. 5/2, 2004.
Omezení vstupu

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Hřensko - Tři prameny. Více informací zde.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici zooložka / zoolog. Podrobnosti ZDE.

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation