Volná místa

Správa Národního parku České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozice:

 

Správa Národního parku České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozici:

referent/referentka oddělení státní správy

Popis pozice:

 • spolupráce v rámci odboru ochrany přírody při tvorbě strategických dokumentů ochrany přírody (především plány péče pro maloplošná zvláště chráněná území, plán péče pro CHKO Labské pískovce)
 • výkon státní správy na svěřeném úseku, tj. především problematika povolování výjimek ze základních ochranných podmínek CHKO, problematika obecné ochrany živočichů a ochrany zvláště chráněných druhů živočichů dle části druhé a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;
 • zajišťování ochrany a vyhodnocování stavu lokalit soustavy NATURA 2000 a vydávání stanovisek dle § 45i a 45h zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • koordinace ochrany hnízdních lokalit zvláště chráněných druhů ptáků na území CHKO Labské pískovce (spolupráce se strážní službou, komunikace s vlastníky pozemků atd.)
 • spolupráce při formulování stanovisek k územně plánovacím dokumentacím

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské studium (min. bakalářského stupně) s přírodovědným zaměřením; vítaná odborná specializace nebo zájem o zoologii
 • znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a schopnost jeho aplikace v praxi
 • dobré komunikační schopnosti a schopnost práce v týmu
 • časová flexibilita, spolehlivost a zodpovědnost
 • znalost cizího jazyka (Aj nebo Nj) na úrovni běžné komunikace (porozumění psanému textu, schopnost komunikace v běžných situacích se vztahem k řešené problematice v ochraně přírody)
 • práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz typu B – aktivní řidič
 • znalost regionu Děčínska (Labských pískovců) výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správy v ochraně přírody – výhodou
 • zkušenosti ze státní správy - výhodou

Nabízíme:

 • 11. platová třída, plat od 22 980,- Kč do 33 790,- Kč v závislosti na odborné praxi
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba s pevným jádrem
 • zajištění jazykové výuky (v rámci pracovní doby) (Nj, Aj) a dalšího profesního vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity

Nástup možný ihned (nebo dle dohody); pracovní poměr na dobu neurčitou.

Dotazy k podrobné náplni práce lze získat u vedoucí oddělení státní správy u Ing. Jany Holešinské (tel. 737 276 001, j.holesinska@npcs.cz).

Motivační dopis se strukturovaným životopisem prosím zasílejte do 10. 8. 2020 na adresu Správy NP České Švýcarsko (Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa) nebo prostřednictvím e-mailu personalistce Jiřině Skalové (j.skalova@npcs.cz).

 


 

Správa Národního parku České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozici:

referent/referentka oddělení územního plánování a staveb (0,6 úvazku)

Popis pozice:

 • připravuje podklady a zpracovává vyjádření a správní rozhodnutí v rámci výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny ve vztahu ke stavební činnosti a územnímu plánování;
 • účastní se za Správu NP jednání týkajících se stavební činnosti;
 • zajišťuje a dokumentuje negativní jevy v terénu a zajišťuje opatření k nápravě či zastavení rušivé činnosti;
 • samostatně provádí kontroly plnění podmínek vydaných souhlasů a správních rozhodnutí na úseku výstavby a územního plánování;
 • spolupráce při formulování stanovisek k územně plánovacím dokumentacím;
 • provádí konzultační činnost pro stavebníky.


Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské studium (min. bakalářského stupně) v oboru stavebním, případně přírodovědném, ekologickém, lesnickém nebo zemědělském,
 • znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a schopnost jeho aplikace v praxi
 • dobré komunikační schopnosti a schopnost práce v týmu
 • časová flexibilita, spolehlivost a zodpovědnost
 • znalost cizího jazyka (Aj nebo Nj) na úrovni běžné komunikace je výhodou (porozumění psanému textu, schopnost komunikace v běžných situacích se vztahem k řešené problematice v ochraně přírody)
 • práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz typu B – aktivní řidič
 • znalost regionu Děčínska (Labských pískovců) výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správy v ochraně přírody – výhodou
 • zkušenosti ze státní správy - výhodou

Nabízíme:

 • 11. platová třída, plat pro plný úvazek od 22 980 Kč do 33 790 v závislosti na odborné praxi
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba s pevným jádrem
 • zajištění jazykové výuky (v rámci pracovní doby) (Nj, Aj) a dalšího profesního vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity

Nástup možný ihned (nebo dle dohody); pracovní poměr na dobu neurčitou

Dotazy k podrobné náplni práce lze získat u vedoucí oddělení územního plánování a staveb Ing. Yvety Krátké (tel. 723 249 293, y.kratka@npcs.cz) příp. Ing. Petra Bauera (tel. 602 491 752, p.bauer@npcs.cz).

Motivační dopis se strukturovaným životopisem prosím zasílejte do 17. 8. 2020 na adresu Správy NP České Švýcarsko (Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa) nebo prostřednictvím e-mailu personalistce Jiřině Skalové (j.skalova@npcs.cz).

 


 

Správa Národního parku České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozici:

manažer/manažerka projektů ochrany přírody v oddělení monitoringu (odbor ochrany přírody)

pracovní poměr na dobu určitou (2020-2023) max. po dobu trvání projektu OPŽP pod názvem akce: Komplexní monitoring v Národním parku České Švýcarsko (prioritní osa 4.1)

Popis pozice:

 • řízení projektu OPŽP Komplexní monitoring NP České Švýcarsko v letech 2020-2023
 • příprava nových projektů ochrany přírody na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce
 • spolupráce v rámci odboru ochrany přírody na odborných činnostech Správy NP (monitoring, výzkum, dokumentace přírodního prostředí), včetně mezinárodní spolupráce

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské studium (min. bakalářského stupně) s přírodovědným či blízkým (životní prostředí, lesnictví, zemědělství) zaměřením;
 • zkušenost s řízením a vypracováním projektů
 • základní znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a schopnost jeho aplikace v praxi
 • dobré komunikační schopnosti a schopnost práce v týmu
 • časová flexibilita, spolehlivost a zodpovědnost
 • znalost cizího jazyka (Aj nebo Nj) na úrovni běžné komunikace (porozumění psanému textu, schopnost komunikace v běžných situacích se vztahem k řešené problematice v ochraně přírody)
 • práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz typu B – aktivní řidič
 • znalost regionu Děčínska (Labských pískovců) výhodou

Nabízíme:

 • 11. platová třída, plat od 22 980,- Kč do 33 790,- Kč v závislosti na odborné praxi
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba s pevným jádrem
 • zajištění jazykové výuky (v rámci pracovní doby) (Nj, Aj) a dalšího profesního vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity

Nástup možný ihned (nebo dle dohody); pracovní poměr na dobu určitou (2020-2023).

Dotazy k podrobné náplni práce lze získat u vedoucí oddělení monitoringu u Ing. Dany Vébrové (tel. 737 276 855, d.vebrova@npcs.cz).

Motivační dopis se strukturovaným životopisem prosím zasílejte do 20. 8. 2020 na adresu Správy NP České Švýcarsko (Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa) nebo prostřednictvím e-mailu personalistce Jiřině Skalové (j.skalova@npcs.cz).

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


Nepřístupný altán na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Částečné omezení přístupu na skalní hrad Šaunštejn.

Volná místa

Hledáme nové kolegyně/kolegy na pozice referent/ka oddělení státní správy, referent/ka oddělení územního plánování a staveb a manažer/manažerka projektů ochrany přírody v oddělení monitoringu (odbor ochrany přírody).  Podrobnosti ZDE.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz