Volná místa

Správa Národního parku České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozice:

 


 

Správa Národního parku České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozici:

Referent/ka oddělení územního plánování a staveb (0,7 úvazku)

Popis pozice:

 • připravuje podklady a zpracovává vyjádření a správní rozhodnutí v rámci výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny ve vztahu ke stavební činnosti a územnímu plánování;
 • účastní se za Správu NP jednání týkajících se stavební činnosti;
 • zajišťuje a dokumentuje negativní jevy v terénu a zajišťuje opatření k nápravě či zastavení rušivé činnosti;
 • samostatně provádí kontroly plnění podmínek vydaných souhlasů a správních rozhodnutí na úseku výstavby a územního plánování;
 • spolupráce při formulování stanovisek k územně plánovacím dokumentacím;
 • provádí konzultační činnost pro stavebníky.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské studium (min. bakalářského stupně) v oboru stavebním, případně přírodovědném, ekologickém, veřejnosprávní činnosti, lesnickém nebo zemědělském,
 • znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a schopnost jeho aplikace v praxi
 • dobré komunikační schopnosti a schopnost práce v týmu
 • časová flexibilita, spolehlivost a zodpovědnost
 • znalost cizího jazyka (Aj nebo Nj) na úrovni běžné komunikace je výhodou (porozumění psanému textu, schopnost komunikace v běžných situacích se vztahem k řešené problematice v ochraně přírody)
 • práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz typu B – aktivní řidič
 • znalost regionu Děčínska (Labských pískovců) výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správy v ochraně přírody – výhodou
 • zkušenosti ze státní správy – výhodou

Nabízíme:

 • 11. platová třída, plat od 22 980 Kč do 33 790 Kč v závislosti na odborné praxi
 • místo výkonu práce: Děčín, Teplická 424/69, Děčín IV - Podmokly
 • smlouva na dobu určitou – zástup za RD (do 5/2025)
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba s pevným jádrem
 • zajištění jazykové výuky (v rámci pracovní doby) (Nj, Aj) a dalšího profesního vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity (např. stravenky)

Nástup možný 1. 4. 2022 (nebo dle dohody);  pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou.

Dotazy k podrobné náplni práce lze získat u vedoucí oddělení územního plánování a staveb Ing. Yvety Krátké (tel. 723 249 293, y.kratka@npcs.cz).

Motivační dopis se strukturovaným životopisem prosím zasílejte
do 14. 2. 2022
na adresu Správy NP České Švýcarsko (Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa) nebo prostřednictvím e-mailu personalistce Jiřině Skalové (j.skalova@npcs.cz).

 


 

Správa NP České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozici:

Investiční a stavební referent/ka

Popis pozice:

 • realizace investičních akcí včetně technického dozoru průběhu realizace investic
 • správa a údržba budov, staveb a komunikací organizace, včetně jejich příslušenství
 • administrativní zajištění průběhu všech investičních akcí a údržby nemovitostí
 • zpracování podkladů pro investice, zpracování investičních záměrů a jednoduchých projektů
 • příprava podkladů pro výběrová řízení dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Požadujeme:

 • vyšší odborné vzdělání technického zaměření, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou a praxí v oboru minimálně 2 roky
 • znalost Stavebního zákona
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
 • znalost práce na PC (MS office)

Nabízíme:

 • 10. platová třída, plat od 21 260 Kč do 31 240 Kč v závislosti na odborné praxi
 • zajímavou a různorodou práci v dobrém kolektivu
 • možnost osobního odborného růstu
 • dovolenou 5 týdnů
 • pružnou pracovní dobu
 • stravenky, mobilní telefon
 • příspěvky FKSP

Další informace:

 • místo výkonu práce: Krásná Lípa, Pražská 457/52
 • forma smluvního vztahu:   práce na plný úvazek
 • smlouva na dobu určitou - zástup za RD (do 5/2024)

Nástup možný ihned nebo dle dohody;  pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou do 5/2024.

Dotazy k podrobné náplni práce lze získat u vedoucí ekonomického oddělení Mgr. Mileny Nagelové (tel. 737 276 871, m.nagelova@npcs.cz).

Motivační dopis se strukturovaným životopisem prosím zasílejte do 14. 2. 2022 na adresu Správy NP České Švýcarsko (Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa) nebo prostřednictvím e-mailu personalistce Jiřině Skalové (j.skalova@npcs.cz).

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz