Požár v NP České Švýcarsko

Krajina národního parku České Švýcarsko dokáže zejména v letních měsících být velmi náchylná k požárům. Pískovcová oblast je z hlediska vodních zdrojů přirozeně chudá, srážkové vody rychle zasakují a období hlubokého sucha mohou trvat dlouhé týdny či dokonce měsíce. Každá manipulace s ohněm, počínaje kouřením a konče jeho záměrným rozděláním, může být také velmi ohrožující. A to nejen pro přírodní prostředí, ale také pro místní obyvatele i návštěvníky.

   

Jak často a proč v národním parku hoří?

Od vzniku národního parku České Švýcarsko v roce 2000 jsme zaznamenali jen několik málo roků, kdy nezahořelo ani jedenkrát. Obvykle se jednalo o roky bohaté na srážky, provázené třeba i povodňovými stavy. 

Pokud jde o příčiny, nejčastěji požáry vznikají v důsledku nedbalého zacházení s ohněm. Z přirozené příčiny, a tou je v národním parku v zásadě jen blesk, zahoří ve velmi malém počtu případů. 

Počet požárů a zahoření v NP České Švýcarsko v letech 2000 - 2023 (celkem 82)

Velký požár z července 2022 

Datum vzniku: v noci ze 23. na 24. 7. 2022
Datum a čas ohlášení: 24. 7. 2022 cca v 7 hodin ráno
Místo vzniku: Malinový důl u Hřenska
Datum uhašení: 12. 8. 2022
Dohled nad požářištěm: do 31. 8. 2022 ve velkém rozsahu, do 15. 9. 2022 v menším rozsahu
Zasažená plocha NP: cca 1060 hektarů

Požár nad Malinovým dolem dne 24. 7. 2022. Foto: Václav Sojka
Požár nad Malinovým dolem v neděli, 24. 7. 2022. Sloup kouře vycházející z blízkosti Hřenska ohlásili svým českým kolegům saští strážci přírody okolo sedmé hodiny ráno. Ti požár neprodleně ohlásili hasičům a hasební zásah byl bezprostředně poté zahájen. Od prvních hodin požáru byly nasazeny také vrtulníky. Foto: Václav Sojka
Požár na rozloze 1060 hektarů zasáhl rozličné typy ploch a porostů. Foto: Václav Sojka
Požár na rozloze 1060 hektarů zasáhl rozličné typy ploch a porostů. Kromě přírodního prostředí došlo ke škodám také na majetcích včetně několika domů v osadě Mezná. Zasaženy byly i turistické trasy a cíle, včetně Edmundovy soutěsky a Gabrieliny stezky. Foto: Václav Sojka

 

Požárem zasažené turistické trasy a cíle, hledání cesty k jejich zpřístupnění

Skalnaté území národního parku České Švýcarsko návštěvníkům zpřístupňuje více než stovka kilometrů značených turistických tras. Pohyb po těchto trasách v přirozeném prostředí s sebou nese vždy i určitou míru rizika. Míra těchto rizik se v čase může měnit, od nepatrných po extrémní a naopak. V období po velkém požáru jsou rizika na dvou zasažených místech, na Gabrielině stezce a v Edmundově soutěsce, extrémní. Současně v těchto místech nelze bezpečnost jednoduše zajistit, například rozsáhlým těžebním zásahem. Nejen, že by takový zásah ještě více poškodil přírodu národního parku, ale ani by nevedl k odstranění podstatných rizik.    

Situace je velmi detailně vysvětlena v následujícím videu:

Na základě níže zveřejněných odborných podkladů Správa NP České Švýcarsko ke konci února 2024 vyhodnotila, že nejrychlejší cestou k návratu návštěvníků na Gabrielinu stezku a do Edmundovy soutěsky bude umožnění spontánního zpevnění příkrých skalních svahů v následujících třech letech, které bude výsledkem přirozené obnovy přírody. Po uplynutí tří let bude možné opět vyhodnotit, zda - například v kombinaci s provedením těžebního zásahu menšího rozsahu - lze rizika pro návštěvníky snížit na takovou úroveň, aby bylo možné cesty opět otevřít.    

Odborné podklady zpracované v období od 2. pololetí 2023 do ledna 2024:

1. Vyhodnocení vlivu opatření směřujících ke zpřístupnění turistických tras v NP České Švýcarsko na předměty ochrany EVL České Švýcarsko (zpracovatel Geo Vision s.r.o.)
2. Posouzení vlivu požáru a bezpečnostních zásahů na stabilitu skal a svahů (zpracovatel: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i.)
3. Aktivity geologů České geologické služby v Národním parku České Švýcarsko po požáru (zpracovatel: Česká geologická služba, 2023)

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz