Stupně požárního rizika v NP České Švýcarsko

Aktuální stupeň požárního rizika: NÍZKÝ

Platí běžná pravidla dle návštěvního řádu. Rozdělávání ohně, kouření v lese či používání vařičů v přírodním prostředí je zakázáno za všech okolností. 


V národním parku České Švýcarsko mohou platit tři stupně požárního rizika tak, jak je vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav. O aktuálním stupni požárního rizika a z něj plynoucích omezení pro návštěvníky informují také tabulky umístěné na vstupních cestách do národního parku:

 

Informační tabule: Nízký stupeň požárního nebezpečí
Při nízkém stupni požárního nebezpečí platí v Národním parku České Švýcarsko běžná pravidla dle návštěvního řádu. Rozdělávání ohně, kouření v lese či používání vařičů v přírodním prostředí je zakázáno za všech okolností. 
Informační tabule: Střední stupeň požárního nebezpečí
Při zvýšeném požární nebezpečí platí pro návštěvníky noční zákaz vstupu do lesa v NP České Švýcarsko, a to v časech od 22 do 6 hodin.
Informační tabule: Vysoký stupeň požárního nebezpečí
Při vysokém požární nebezpečí platí pro návštěvníky noční zákaz vstupu do lesa v NP České Švýcarsko, a to v časech od 22 do 6 hodin. Současně pro návštěvníky platí také povinnost pohybovat se pouze po značených turistických trasách.

 

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz