Pravčická brána

Pravčická brána patří k symbolům Českého Švýcarska. Nejpozději v první polovině 19. století se stala také turistickým cílem. Tehdejší majitelé panství, Clary-Aldringenové, u Pravčické brány postupně budovali zázemí pro turistické využívání. První výčep zde vybudovali již v roce 1827, zaveden byl také výběr vstupného. V roce 1881 nechali majitelé panství zbudovat Hotel Prebischtor, objekt, který dnes známe pod názvem Sokolí hnízdo.

Restaurace Sokolí hnízdo byla spolu s přilehlými pozemky, námitkám tehdejší Správy CHKO Labské pískovce navzdory, privatizována v roce 1992. V soukromém držení je dodnes. Národní park České Švýcarsko byl založen v roce 2000 a soukromé vlastnictví v jeho jádru je tedy z tohoto pohledu historicky daným stavem, na který Správa Národního parku nemohla a nemá vliv.

Za vstup a průchod přes pozemky, na kterých se areál Sokolího hnízda a částečně i samotná Pravčická brána nachází, společnost, která areál provozuje, vybírá během turistické sezóny vstupné. V zimním období je areál o víkendech přístupný bez výběru vstupného.

Vzhledem ke komplikovanému terénu vede jediná přístupová cesta údolím stoupajícím právě k objektu Sokolího hnízda. Cesta se vine podél skal a přístup zajišťují historické kamenné mostky. Bohužel postupující eroze - proces, který je také tvůrčí silou celé zdejší krajiny - stále více destabilizuje základy, na kterých mostky a další konstrukční prvky cest stojí. Tato přístupová cesta, která je ve vlastnictví Správy NP České Švýcarsko, vyžaduje  rozsáhlejší opravu a úpravy.

Nejlepší výhled na Pravčickou bránu se návštěvníkům otevírá z tzv. Vyhlídek, ze skalního masívu ležícího západně od Pravčické brány. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Správy NP České Švýcarsko, přístupová cesta k nim však vede přes již zmíněný soukromý pozemek. V současné době jsou pozemky propachtovány provozovateli areálu a přístup na Vyhlídky je tedy rovněž podmíněn úhradou vstupného,  

 Vzhledem k opakovaným diskusím, které tento historicky podmíněný stav vyvolává, zadala Správa NP České Švýcarsko s podporou Ministerstva životního prostředí zpracování studie řešící "Revitalizaci přístupových cest na Pravčickou bránu v lokalitě NP České Švýcarsko v úseku Pravčická brána, odbočka   - Pravčická brána".

Tato studie obsahuje posouzení stavu stávající přístupové cesty, navrhuje rozsah a  doporučený postup oprav. Proto řeší vybudování provizorního přístupu k areálu Sokolího hnízda po dobu, kdy budou probíhat opravy původní cesty. U těchto oprav se předpokládá postup v etapách a rozložení prací do delšího časového období. Součástí studie je i řešení odvodnění srážkových vod, které významně přispívají k erozi svahu a degradaci původní cesty.  Současně studie prověřuje možnosti vybudování tzv. alternativní cesty na Vyhlídky tak, aby se vyhnula vedení přes soukromé pozemky. Studie se věnuje i předběžnému odhadu nákladů na realizaci jednotlivých stavebních úseků.

Se laskavým souhlasem zpracovatele studie, kterým je varnsdorfský ateliér forWood, tuto studii zveřejňujeme. Upozorňujeme na skutečnost, že studie je autorským dílem a že žádné části - včetně vizualizací - nesmí být kopírovány bez souhlasu jejího zpracovatele!

 

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz