Bezpečnostní upozornění

Upozornění na nebezpečí pádu stromů

Vážení návštěvníci,
na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým.

Važte si svého zdraví a dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení nebo námrazy! Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku.

Mějte na paměti, že do přírody a do lesů vstupujete na vlastní nebezpečí. Správa národního parku neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé jiným osobám působením přírodních sil. (Viz § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

 


 

Aktuální omezení vstupu

 

Přechodně uzavřené turistické cesty v NP České Švýcarsko (z důvodu bezprostřední hrozby pádu smrkových souší)

Dočasně uzavřené turistické trasy v NP České Švýcarsko, stav k 23. 4. 2021
Dočasně uzavřené turistické trasy v NP České Švýcarsko, stav k 23. 4. 2021

1 - Mezní Louka - Dubák; lze obejít po zelené TZT a cyklotrase č. 3030
2 - Panenská jedle – Hadí pramen; včetně odbočky k Černé bráně
3 - Písečná brána – Vlčí potok; včetně odbočky k Brtnickému hrádku (EDIT 28. 5. 2021: turistické značení přechodně odstraněno)
4 - U Vlčí desky – Niedermühle; přechod do NP Saské Švýcarsko
5 - Hájenky – Mezní můstek
6 - Mezní Louka – Vysoká Lípa; možno obejít po cyklotrase č. 3030 a dále po červené TZT
7 - Divoká soutěska – Soorgrund
8 - Hřebec – Černá brána odbočka (EDIT 28. 5. 2021: zákaz vstupu platí formálně od hranice klidového území dále směrem k Černé bráně)

 

Dočasně uzavřené turistické trasy vyznačené na serveru www.mapy.cz


 

Bezpečnostní situace a průchodnost cest v sousedním NP Saské Švýcarsko

 

Bezpečnostní situace a průchodnost cest v CHKO Labské pískovce

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz