Bezpečnostní upozornění

Upozornění na nebezpečí pádu stromů

Vážení návštěvníci,
na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým.

Važte si svého zdraví a dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení nebo námrazy! Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku.

Mějte na paměti, že do přírody a do lesů vstupujete na vlastní nebezpečí. Správa národního parku neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé jiným osobám působením přírodních sil. (Viz § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

 


 

Aktuální omezení vstupu

 

Přechodně uzavřené nebo odznačené turistické cesty v NP České Švýcarsko (z důvodu bezprostřední hrozby pádu smrkových souší)

Dočasně uzavřené turistické trasy v NP České Švýcarsko, stav k 18. 10. 2021
Omezení průchodnosti značených turistických tras v NP České Švýcarsko, stav k 18. 10. 2021

1 - Zeleně značená TZT od Soví vyhlídky do údolí Vlčího potoka (dočasně odstraněno turistické značení)
2 - Zeleně značené propojení od Vlčí desky k Niedermühle (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná)
3 - Modře značená TZT v úseku Hadí pramen - Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná), žlutě značená TZT v úseku od začátku klidového území k odb. k Černé bráně  (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná)
4 - Červeně značená TZT v úseku Pohovka - skalní kaple Kny uzavřena z důvodu skalního řícení
5 - Žlutě značená TZT v úseku od odb. pod Šaunštejnem k cyklotrase č. 3030 (dočasně odstraněno turistické značení, možnost obejít po červeně značené TZT přes Malou Pravčickou bránu)
6 - Část červeně značené TZT od Mezní Louky směrem na Větrovec (trasa přeložena souběžně se zeleně značenou TZT a napojena později zpět na červenou, prodloužení cca 0,5 km)
7 - Modře značená TZT v úseku Mezní Louka - Vysoký most (náhradní vedení trasy)
8 - Žlutě značená TZT v úseku Divoká soutěska – Soorgrund (cesta přechodně uzavřena)

 

Bezpečnostní situace a průchodnost cest v sousedním NP Saské Švýcarsko

 

Bezpečnostní situace a průchodnost cest v CHKO Labské pískovce

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz