Horolezectví

Horolezectví v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu ohrožení života a zdraví jsou některé lezecké objekty a přístupové cesty k nim dočasně uzavřeny. Podrobnosti ZDE.

Horolezectví má v Českosaském Švýcarsku velmi dlouhou tradici sahající až do 2. poloviny 19. století. Ani vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále jen "CHKO") v roce 1972 a Národního parku Českého Švýcarsko (dále jen "národní park") v roce 2000 nebyla tato tradice přerušena. Aby však nedocházelo ke konfliktům se zájmy ochrany přírody (ochrana hnízdišť zvláště chráněných ptačích druhů, ochrana skal a skalní vegetace), bylo třeba nastavit určitá omezení a pravidla pro provozování horolezectví.

Horolezectví v Národním parku České Švýcarsko:

Pravidla horolezectví upravuje opatření obecné povahy o vyhrazení míst k provozování horolezeckých sportů a o vyhrazení přístupových horolezeckých tras v klidovém území. Horolezectví je možné provozovat pouze na vyhrazených skalních věžích a masívech, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 vydaného opatření obecné povahy. Přístup k horolezeckým objektům v klidovém území národního parku je možný výhradně po vyhrazených přístupových trasách.


Upozornění: V jarních měsících (od 1.3. do 31.7.) platí dočasné zákazy vstupu do některých lokalit z důvodu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků. Dopřejte jim, prosím, klid k vyvedení mláďat!


 

 

Horolezectví v CHKO Labské pískovce:

Na území CHKO Labské pískovce platí obdobná pravidla lezení jako na území národního parku. Zvláštní režim platí v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a v Přírodní památce Tiské stěny, kde je horolezectví rovněž regulováno opatřeními obecné povahy.

 


 

Dočasné omezení přístupu k horolezeckým objektům v klidových územích NP

Národní park České Švýcarsko aktuálně čelí velkoplošnému rozpadu smrkových porostů zasažených lýkožroutem smrkovým. Tato skutečnost má významný dopad mj. i na bezpečnost návštěvníků národního parku a místních obyvatel a týká se to i horolezecké veřejnosti.

Správa NP se snaží v maximální možné míře eliminovat riziko ohrožení zdraví a životů v důsledku pádu odumřelých smrkových souší a zachovat průchodnost a průjezdnost značených tras, na druhou stranu musí zohledňovat také oprávněné zájmy ochrany přírody, které mj. nedovolují na řadě míst realizovat velkoplošné zásahy.

Krajním opatřením je bohužel i dočasné uzavření některých značených turistických tras. (přehled aktuálních omezení na turistických trasách je dostupný na webu Správy NP: https://www.npcs.cz/bezpecnost)

Zhoršení bezpečnostní situace bylo konstatováno i v případě přístupových horolezeckých tras vyhrazených v klidovém území národního parku. Z tohoto důvodu byl omezen na dočasnou dobu přístup k velké části horolezecky využívaných skal v příhraniční oblasti NP. Omezení se týká lokalit Stříbrných stěn, okolí Pravčické brány, Zadních Jetřichovic a Dravčích skal. Konkrétní omezení jsou zobrazena v materiálech v přílohách.

Správa NP deklaruje, že se jedná o dočasná omezení. Situace bude v pravidelných intervalech (jednou za tři měsíce) vyhodnocována a Správa NP bude průběžně reagovat na změny v dotčených lesních porostech.

Děkujeme vám za pochopení přijímaných opatření, jejichž cílem je ochrana životů a zdraví návštěvníků a místních obyvatel a zároveň ochrana unikátní přírody národního parku.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se bezpečnostní situace v národním parku nás samozřejmě neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz