Horolezectví

Horolezectví v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

Horolezectví má v Českosaském Švýcarsku velmi dlouhou tradici sahající až do 2. poloviny 19. století. Ani vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále jen "CHKO") v roce 1972 a Národního parku Českého Švýcarsko (dále jen "národní park") v roce 2000 nebyla tato tradice přerušena. Aby však nedocházelo ke konfliktům se zájmy ochrany přírody (ochrana hnízdišť zvláště chráněných ptačích druhů, ochrana skal a skalní vegetace), bylo třeba nastavit určitá omezení a pravidla pro provozování horolezectví.

Horolezectví v Národním parku České Švýcarsko:

Pravidla horolezectví upravuje opatření obecné povahy o vyhrazení míst k provozování horolezeckých sportů a o vyhrazení přístupových horolezeckých tras v klidovém území. Horolezectví je možné provozovat pouze na vyhrazených skalních věžích a masívech, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 vydaného opatření obecné povahy. Přístup k horolezeckým objektům v klidovém území národního parku je možný výhradně po vyhrazených přístupových trasách.


Upozornění: V jarních měsících (od 1.3. do 31.7.) platí dočasné zákazy vstupu do některých lokalit z důvodu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků. Dopřejte jim, prosím, klid k vyvedení mláďat!


 

 

Horolezectví v CHKO Labské pískovce:

Na území CHKO Labské pískovce platí obdobná pravidla lezení jako na území národního parku. Zvláštní režim platí v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a v Přírodní památce Tiské stěny, kde je horolezectví rovněž regulováno opatřeními obecné povahy.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz