Horolezectví

Horolezectví v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

Ilustrační foto: Stanislav Mitáč
Ilustrační foto: Stanislav Mitáč

Horolezectví má v Českosaském Švýcarsku velmi dlouhou tradici sahající až do 2. poloviny 19. století. Ani vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále jen "CHKO") v roce 1972 a Národního parku Českého Švýcarsko (dále jen "národní park") v roce 2000 nebyla tato tradice přerušena. Aby však nedocházelo ke konfliktům se zájmy ochrany přírody (ochrana hnízdišť zvláště chráněných ptačích druhů, ochrana skal a skalní vegetace), bylo třeba nastavit určitá omezení a pravidla pro provozování horolezectví.

Horolezectví v národním parku:

Pravidla horolezectví upravuje Návštěvní řád NP České Švýcarsko. Horolezectví je možné provozovat pouze na vyhrazených skalních věžích a masívech. Jejich kompletní seznam s uvedením období, kdy je možné lezení provozovat, je uvedeno v příloze č.2 návštěvního řádu. Přístup k horolezeckým objektům v I. zóně je umožněn výhradně po vyznačených horolezeckých stezkách. Způsob značení těchto horolezeckých cest je uveden zde.

Pravidla horolezectví v národním parku:

  • horolezectví je provozováno na vlastní nebezpečí
  • je třeba dodržovat "Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách" vydaná Českým horolezeckým svazem
  • je zakázáno používání magnézia jiných chemických a minerálních látek
  • je třeba respektovat dočasná omezení vstupu vyhlášená z důvodu ochrany hnízdišť zvláště chráněných druhů ptáků, případně i z jiných důvodů (vyloučení vstupu do lesa apod.)

Horolezectví v CHKO:

Na území CHKO Labské pískovce platí obdobná pravidla lezení jako na území národního parku. Zvláštní režim platí v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a v Přírodní památce Tiské stěny, kde  je horolezectví regulováno tzv. opatřeními obecné povahy.

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz