Pomoc v nouzi

První pomoc, řešení krizových situací

 

panel
Integrovaný záchranný systém v NP České Švýcarsko

I přesto, že je území národního parku České Švýcarsko poměrně malé a hustota cestní sítě značná, je dobré místní přírodu nepodceňovat a především nepřeceňovat vlastní schopnosti. Pokud se navzdory obezřetnosti dostanete do nouzové situace, můžete využít záchranného systému na území národního parku.

Jedná se o síť číslovaných bodů, které mohou výrazně urychlit pomoc především v případě, že není možné přesně udat Vaši polohu.


Mapa pro integrovaný záchranný systém

Mapa pro integrovaný záchranný systém: Číslované body v terénnu mohou přispět k rychlejšímu poskytnutí pomoci. Mapu v plném rozlišení můžete stáhnut zde (PNG, 3 MB).

Důležitá čísla:

112   Tísňové volání (přeshraniční přesah)

V rámci ČR:

150   Hasiči 
155   Záchranka
158   Policie ČR

Ne vždy budete v dosahu mobilního signálu. To platí zejména pro hluboká údolí. Pro přivolání pomoci je v takových případech nutné najít v terénu vyvýšený bod. Vzhledem k blízkosti státní hranice může být rovněž k dispozici pouze signál zahraničního operátora. Pro tísňové volání lze opět použít linku 112.


Příklad z terénu

Příklad z terénu: Tabulka záchranného systému umístěná v blízkosti rozcestníku.


Detail tabulky IZS

Detail tabulky IZS: Volající může pro rychlejší orientaci záchranářů uvést číslo bodu, umístěné v červeném kříži.

panel
Co dělat při náhlé zástavě srdce?

V rámci projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje jsou v raeálu Pravčicka brána - restaurace Sokolí hnízdo a v Edmundově soutěsce u Hřenska umístěny dva automatizované externí defibrilátory (AED), které mohou pomoci zachránit lidský život v případě náhlé srdeční zástavy. Více informací o projektu "Časná defibrilace v Ústeckém kraji", včetně mapy všech registrovaných AED v Ústeckém kraji najdete zde.

Instruktážní video ke shlédnutí zde (3 min 43 s):

panel
Krizový telefon Správy NP České Švýcarsko

Na krizový telefon Správy NP České Švýcarsko č. +420 603 990 000 mohou návštěvníci ohlašovat méně závažné události, např. nálezy zaběnutých domácích zvířat, zraněných zvířat, neprůchodnost turistických značených tras (padlé stromy a kameny) apod.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz