Akce

Jednodenní akce

24. Září
Čtvrtek

Výroba zdobených kožených náramků

17:00 – 19:00
Správa Národního parku České Švýcarsko,Krásná Lípa
Plšíkova učebna

Zveme Vás na rukodělný kurz pro děti i jejich rodiče, který lektoruje Olga Jelínková.

Vyrobte si společně s Vašimi dětmi kožený náramek ozdobený nejen korálky. Rukodělný kurz je koncipován tak, aby výrobu zvládly děti společně se svými rodiči. Výrobek si odnesete domů.

12. Říjen
Pondělí

„ODPAD MŮŽE BÝT I POKLAD“ aneb JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADŮ S DĚTMI - kurz pro pedagogy

8:30 – 15:30
Správa Národního parku - Plšíkova učebna
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa - naproti vlakové zastávce Krásná Lípa - město

Téma:             „ODPAD MŮŽE BÝT I POKLAD“ aneb JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADŮ S DĚTMI

Určený pro:    pedagogy MŠ, 1. stupně ZŠ, ŠD a DDM, lektory EVVO

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz