Kontakty na zaměstnance

Správa Národního parku České Švýcarsko

Telefon: 412 354 0xx (xx = provolba)
Sekretariát: 412 354 050
E-mail: n.park@npcs.cz

 


Kontakty na zaměstnance


Jméno Funkce Provolba E-mail Mobil
         
Ředitel Správy NP České Švýcarsko        
Ing. Pavel Benda, Ph.D. ředitel 54 p.benda@npcs.cz 737276998
         
Oddělení kanceláře ředitele        
Ing. Radek Tekeljak vedoucí oddělení 46 r.tekeljak@npcs.cz 734792016
Jiřina Skalová personalista 45 j.skalova@npcs.cz 732942268
Klára Junková asistentka ředitele 50 k.junkova@npcs.cz 604674253
         
Sekce ochrany přírody        
Ing. Handrij Härtel, Ph.D. ředitel sekce 38 h.hartel@npcs.cz 737276873
         
Odbor ochrany přírody        
Ing. Petr Bauer ředitel odboru 412518929 p.bauer@npcs.cz 602491752
         
Oddělení ochrany přírody        
Ing. Jana Holešinská vedoucí oddělení 58 j.holesinska@npcs.cz 737276001
Bc. Dagmar Řebíčková ref. ochrany přírody a krajiny 57 d.rebickova@npcs.cz 604404520
Ing. Dana Vébrová ref. pro lesnický výzkum   d.vebrova@npcs.cz 737276855
Bc. Eliška Skálová ref. pro management lesa 412518929 e.skalova@npcs.cz 737276867
Ing. Zdenka Benčíková ref. ochrany přírody a krajiny 412518929 z.bencikova@npcs.cz 731697003
Ing. Jana Tutková ref. ochrany přírody a krajiny 412518929 j.tutkova@npcs.cz 724002226
         
Oddělení územního plánování a staveb        
Ing. Yveta Krátká vedoucí oddělení 412518929 y.kratka@npcs.cz 723249293
Renata Šťastná ref. územního plánování a staveb 412518929 r.stastna@npcs.cz 725812082
         
Odbor péče o ekosystémy        
Bc. Robert Mareš ředitel odboru 412557300 r.mares@npcs.cz 737276970
         
Lesní správa (Jetřichovice)        
Ota Buršík technik LS 412557301 o.bursik@npcs.cz 737276983
Šárka Vavřičková technik LS 412557303 s.vavrickova@npcs.cz 724339651
Jiří Trnobranský technik LS 412557302 j.trnobransky@npcs.cz 737276972
Jiří Zach lesní - 1 Růžák   j.zach@npcs.cz 737276976
František Hruška lesní - 2 Mezná   f.hruska@npcs.cz 737276978
Miroslav Rohlík, DiS.

lesní - 3 Pravčická brána

lesní - 5 Zadní Jetřichovice

  m.rohlik@npcs.cz 737276977
Robert Zamrzla lesní - 4 Mlýny   r.zamrzla@npcs.cz 737276990
Martin Weiner lesní - 6 Konírny   m.weiner@npcs.cz 737276975
Jan Honzík, DiS. lesní - 7 Goliště   j.honzik@npcs.cz 737276974
Štěpán Houska lesní - 8 Zadní Doubice   s.houska@npcs.cz 724525143
Břetislav Jemelka lesní - 9 Doubice   b.jemelka@npcs.cz 737276980
         
Oddělení geologie - skalní četa (Hřensko)        
Ing. Jakub Šafránek vedoucí oddělení 35 j.safranek@npcs.cz 737276850
Luboš Zeman skalník 412558557 l.zeman@npcs.cz 737276852
Ladislav Černý skalník 412558557 l.cerny@npcs.cz 737276853
Vlastimil Peroutka skalník 412558557 v.peroutka@npcs.cz 737276854
Stanislav Feigl skalník 412558557 s.feigl@npcs.cz 737276851
         
Odbor ekonomiky        
Ing. Petr Blažek ředitel odboru 41 p.blazek@npcs.cz 703456381
         
Oddělení ekonomiky        
Mgr. Milena Nagelová ved.odd., ref. grantů 43 m.nagelova@npcs.cz 737276871
Zdenka Selingerová finanční účetní 42 z.selingerova@npcs.cz 703456371
Kateřina Kudlová finanční účetní 52 k.kudlova@npcs.cz 737276846
Lenka Suchá majetkoprávní evidence 44 l.sucha@npcs.cz 737276860
Bc. Dagmar Mrázová hlavní účetní 40 d.mrazova@npcs.cz 737276844
Bc. Martin Šlapák, DiS. investiční a staveb.referent 39 m.slapak@npcs.cz 737276002
         
Oddělení informatiky        
Mgr. Oldřich Holešinský vedoucí odd. a správce GIS 47 o.holesinsky@npcs.cz 737276856
František Švarc správce IT 56 f.svarc@npcs.cz 604404522
Marek Matoušek referent ICT   m.matousek@npcs.cz 703455200
         
Odbor veřejných vztahů        
Mgr. Richard Nagel ředitel odboru 48 r.nagel@npcs.cz 737276857
Tomáš Salov tiskový mluvčí 49 t.salov@npcs.cz 737276865
Ing. Jarmila Judová referent EVVO   j.judova@npcs.cz 775552790
         
Oddělení veřejných vztahů        
Jakub Juda vedoucí oddělení 53 j.juda@npcs.cz 737276863
Mgr. Natalie Belisová ref. vztahů s veřejností 34 n.belisova@npcs.cz 737276859
         
Oddělení stráže přírody        
Pavel Svoboda, DiS. vedoucí stráže přírody 412557306 p.svoboda@npcs.cz 731696390
Jan Lobotka strážce 412557306 j.lobotka@npcs.cz 737276866
Petr Paulíček strážce 412557306 p.paulicek@npcs.cz 737276869
Richard Šanda strážce 412557306 r.sanda@npcs.cz 737276979
Ing. Miroslav Rybář strážce 412557306 m.rybar@npcs.cz 725591495
Václav Sojka strážce 412557306 v.sojka@npcs.cz 737276858

 

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Tři prameny - Pravčická brána.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz