Ochrana oznamovatele

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Příslušné osoby přijímají a vyřizují oznámení, které podá zaměstnanec Správy Národního parku České Švýcarsko (dále „SNPČŠ“), zaměstnanec dočasně přidělený k výkonu práce pro SNPČŠ, člen orgánu SNPČŠ, fyzické a právnické osoby spolupracující se SNPČŠ na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnanci, členové orgánů a další spolupracující osoby.  

Oznámení lze podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/. Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou vyřizována.

Oznamovatel zároveň může učinit Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@npcs.cz. Osoba přijímající oznámení přijme také oznámení učiněné telefonicky na níže uvedených telefonních číslech, ústně v místě sídla SNPČŠ v Krásné Lípě.

Příslušné osoby přijímající Oznámení:

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz