Rada Národního parku České Švýcarsko

V souladu s § 20 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byla Správou NP České Švýcarsko zřízena Rada NP České Švýcarsko, jejíž poslání a význam je popsán v 1.odst. výše uvedeného paragrafu:

„K projednání a posouzení všech důležitých dokumentů ochrany a řízení národního parku a jeho ochranného pásma, zejména členění území národního parku do zón ochrany přírody a zásad péče o národní park, zřizuje orgán ochrany přírody národního parku radu národního parku jako iniciativní a konzultační orgán pro záležitosti příslušného národního parku“.

Účel a poslání Rady, její složení, základní práva Rady a jejích členů, povaha členství a základní ustanovení o radě jsou popsány v jejím statutu, organizační struktura Rady, její interní uspořádání a rozdělení činností jsou popsány v organizačním řádu, organizačně technické zabezpečení jednání Rady, způsob usnášení se a způsob kontroly plnění usnesení je specifikován v jednacím řádu.

 


 

Členové Rady NP České Švýcarsko (údaje k 28. 4. 2023)

Příjmení a jméno Organizace
Bašta Václav, Ing. Lesy ČR, s. p., OŘ severní Čechy
Eichler Jan, PaedDr. ČSOP Tilia Krásná Lípa
Hadincová Věra, RNDr. CSc. Botanický ústav AV ČR

Heran Jan

Jan Heran – 2H

Hort Libor, Ing.

předseda

VÚKOZ v.v.i.
Hošek Michael, Ing. Europarc Federation
Kny Marek Obec Jetřichovice
Kotecký Vojtěch, Mgr. Centrum pro otázky ŽP
Univerzita Karlova Praha
Kotková Ladislava Obec Janov
Krenke Alexej PAAL, s.r.o.
Křížková Helena Obec Růžová
Linhart Zbyněk, Ing. Město Krásná Lípa
Machač Jan, Ing. Město Chřibská
Molčan Filip Obec Doubice
Moravec František Obec Staré Křečany

Pánek Zdeněk, JUDr.

místopředseda

Obec Hřensko

Pelc František, RNDr.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Rezek Karel Penzion Stará hospoda Doubice
Rothröckl Tomáš, Ing. Správa NP Podyjí
Řehák Jiří, Mgr. Ústecký kraj
Suchánek Jaroslav J plus S s.r.o.
Šmíd Jan, Bc. České Švýcarsko o.p.s.
Valentová Božena Český horolezecký svaz
Vech Richard Klub českých turistů
Voglová Jitka Obec Srbská Kamenice
   
   

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz