Kontaktní centrum proti korupci

Oblast boje proti korupci u Správy Národního parku České Švýcarsko vychází z Vládní koncepce boje s korupcí a je zaštítěna Interním protikorupčním programem, jehož cílem je minimalizace rizika korupčního jednání a ochrana majetku státu.

Máte-li podezření na korupci u Správy NP České Švýcarsko, oznamte ji Policii ČR nebo napište na e-mail: korupce@npcs.cz. Pro oznámení korupčního jednání můžete využít tento formulář.

Stejným způsobem postupujte i v případě, že máte podezření na porušení práv Unie, o němž jste se dověděli v souvislosti s prací pro Správu Národního parku České Švýcarsko.

Při oznámení podezření protikorupčního jednání i porušení práv Unie je zajištěna ochrana oznamovatelů. Oznámení je možné podat anonymně.

Podrobné informace a dokumenty o boji proti korupci naleznete na stránkách www.korupce.cz. Podrobné informace k ohlašování protiprávního jednání a porušení práva Unie naleznete na stránkách oznamovatel.justice.cz.

Dokumenty související s oblastí boje proti korupci a s oznamováním porušení práv unie:

Seznam poradců a poradních orgánů Správy NP České Švýcarsko ke stažení
Oznámení korupčního jednání

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz