Pravidla pro návštěvu

Aby chráněná území mohla plnit svůj účel, platí v nich pravidla, která musí být lidmi dodržována. V různých částech Českého Švýcarska jsou různě přísná. Zde si můžete ověřit, zda jsou Vámi plánované činnosti v souladu se zákonem.

ikona pěšího turisty
Pěší turistika

Národní park České Švýcarsko

Na celém území národního parku, s výjimkou klidového území, dočasně chráněných ploch a oplocených míst, je povolen vstup bez omezení, tedy i mimo značené cesty. 

V klidovém území národního parku se mohou turisté pohybovat pouze po značených cestách. Takovými cestami jsou "klasické" červeně, modře, zeleně nebo žlutě značené turistické cesty a naučné stezky vyznačené Klubem českých turistů, případně cesty vyznačené správou národního parku.

CHKO Labské pískovce

Na území CHKO Labské pískovce je pohyb návštěvníků omezen v přírodních rezervacích, kde je rekreační využívání možné pouze na vyhrazených cestách a místech.

Zejména v jarních měsících může být dočasně zakázán vstup do některých lokalit, z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů zvířat.  

ikona cyklisty
Cyklistika

Národní park České Švýcarsko

Jízdu na kolech v národních parcích v České republice výslovně zakazuje zákon. Aby správa národního parku vyšla cyklistům vstříc, vyznačila na územím národního parku cyklotrasy v celkové délce 55 km. Tato síť je propojena s cyklotrasami v okolí národního parku. 

CHKO Labské pískovce

Jízda na kolech v CHKO Labské pískovce, ale také v CHKO Lužické hory a České středohoří je povolena veškerých cestách, pokud není v rozporu s dalšími dopravními předpisy. 

ikona stanu
Táboření

Táboření na území národního parku a chráněné krajinné oblasti je možné pouze na místech k tomu vyhrazených. Takovým místem je v NP České Švýcarsko jen Kemp Mezní Louka, na území CHKO je kempů s povoleným tábořením více.

ikona člověka ležícího pod širým nebem
Nocování

Národní park České Švýcarsko

Nocování je na území národního parku České Švýcarsko zakázáno, s výjimkou míst vyhrazených k tomuto účelu. Takovým místem je v současné době pouze Kemp Mezní Louka. 

CHKO Labské pískovce

Na území CHKO Labské pískovce se s výjimkou národních přírodních rezervací možné takzvané bivakování, tedy jednoduché přespání, po kterém nezůstanou v přírodě patrné stopy. Oheň je samozřejmě tabu. 

ikona clověka se psem u nohy
Domácí zvířata

Domácí mazlíčci v přírodě národního parku i mimo něj volně pobíhat nesmějí. Musíte je mít plně pod kontrolou, nejlépe na vodítku. Často mají skryté lovecké pudy a mohou představovat ohrožení jak pro volně žijící zvířata, tak pro ostatní návštěvníky.

ikona kouřící cigarety
Kouření

Kouření je v národním parku tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska představuje právě oheň. Většinu lesních požárů lze připsat nezodpovědným návštěvníkům. Zahoření od nedopalku jsme v minulosti zaznamenali opakovaně.

ikona hořícího ohně
Oheň

Rozdělávání ohně je v národním parku i v chráněné krajinné oblasti tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska představuje právě oheň. Téměř 90 % všech lesních požárů mají na svědomí nezodpovědní návštěvníci.

ikona lezce s lanem
Lezení

Pískovcové lezení v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce má svá pravidla, která najdete podrobněji popsaná ZDE.

ikona osobního automobilu
Motorová vozidla

Národní park České Švýcarsko

Jízda motorovým vozidlem je na území národního parku možná pouze po silnicích a místních komunikacích (např. silnice Hřensko - Vysoká Lípa). Vjezd na komunikaci od informačního střediska Saula k rekreačním objektům Na Tokání je možný pouze s platnou povolenkou k vjezdu. Parkování motorových vozidel je možné na parkovištích v obcích nebo na menších odstavných plochách na hranici národního parku.

CHKO Labské pískovce

Na území CHKO Labské pískovce je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa.  

ikona parkování
Parkování

Parkování motorových vozidel je možné na parkovištích v obcích nebo na menších odstavných plochách na hranici národního parku. Parkujte tak, aby byl vždy možný případný průjezd vozidel záchranné služby, hasičů, policie a strážní služby.

ikona dronu
Drony

Používání dronů, ostatních bezpilotních letadel a modelů letadel na celém území národním parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch, zakazuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Důvodem tohoto opatření je zabránění rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku. Na všech značených turistických trasách vstupujících do národního parku jsou instalovány informační tabule upozorňující návštěvníky na tento zákaz.

ikona jezdce na koni
Jízda na koních

Pro příznivce jízdy na koních platí obdobná pravidla jako pro cyklisty, mohou se pohybovat výhradně po vyznačených trasách, tzv. hipostezkách, jejichž celková délka činí 37 km. 

ikona karavanu
Karavany

Pro nocování v karavanech a obytných vozech prosím využívejte pouze oficiální autokempy.

ikona odpadkového koše
Odpadky

Odpadky odnášejte k likvidaci zpět domů. Pokud můžete a je to přijatelné z hygienického hlediska, odneste prosím z přírody i odpadky, které případně najdete.

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz