Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko od 1. 10. 2022

V souvislosti v rozsáhlým požárem lesa v oblasti Hřenska, který v NP České Švýcarsko propukl v posledním červencovém týdnu, nadále nejsou dostupné některé turistické cíle a trasy v oblasti Hřenska, Mezní Louky a Mezné. Z důvodu prevence úrazů a rizika vzniku požárů v jiných částech národního parku vydala obec s rozšířenou působností Děčín opatření obecné povahy (znění OOPpříloha 1 - seznam pozemkových parcel, mapová příloha OOP), kterým se:

 • vylučuje vstup veřejnosti do oblastí zasažených požárem, s výjimkou některých značených turistických cest,

Vydané opatření je platné do 31. 12. 2022. Přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené. V oblasti je také posílena hlídková činnost stráže přírody


Nedostupné turistické cíle a trasy v požárem zasažené oblasti v NP České Švýcarsko

 • Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)
 • Soorgrund
 • Gabrielina stezka (červeně značená z Mezní Louky k Pravčické bráně)
 • Hluboký důl (cyklisté i pěší, zeleně značená z Mezní Louky do Hlubokého dolu a cyklotrasa č. 3030 až k České silnici)

Dostupné cíle a turistické trasy v požárem zasažené oblasti v NP České Švýcarsko

 • Pravčická brána (ve směru od Hřenska po červeně značení TZT přes Tři prameny, stejnou cestou zpět) 
 • Červeně značená TZT z Mezní Louky přes Větrovec směrem k Malé Pravčické bráně
 • Areál Rysí stezky na Mezní Louce
 • Mlýnská cesta (cyklisté i pěší, žlutě značená) 
 • Hájenky - Mezní můstek - Mezná (zeleně značená)
 • Mezní Louka - Vysoký most - Zámeček u Vysoké Lípy - Vysoká Lípa (modře značená)
 • Malá Pravčická brána (možný průchod po neznačené asfaltové cestě pod Větrovcem z modře značené k červeně značená trase)
 • Česká silnice (turisté i pěší)

Turistické cíle a trasy v ostatních, požárem nezasažených částech NP České Švýcarsko, jsou dostupné, s výjimkou:

 • trasy od Hadího pramene k Panenské jedli vč. odbočky k Černé bráně (modře značená)
 • úseku trasy Hřebcovým dolem k odbočce k Černé bráně (žlutě značená)
Mapa s vyznačením dostupných tras v NP České Švýcarsko od 1. 10. 2022
Mapa s vyznačením dostupných tras v NP České Švýcarsko od 1. 10. 2022

 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz