Zvýšení účinnosti managementu jelení zvěře pomocí přeshraničních přístupů (REDEMA)

Číslo projektu: 100686869
Název projektu: Zvýšení účinnosti managementu jelení zvěře pomocí přeshraničních přístupů (REDEMA)
Program: Interreg Česko-Sasko 2021 - 2027 

Partneři projektu:

 1. ČZU v Praze (vedoucí partner)
 2. Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung - Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz
 3. Správa Národního parku České Švýcarsko
 4. Staatsbetrieb Sachsenforst - Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz
 5. Technische Universität Dresden

Doba řešení: 01.01.2024 - 31.12.2026

Celkový rozpočet projektu: 1.515.126,18 EUR
Finanční podpora EU: 1.212.100,92 EUR 

Cíle a obsah

Projekt si klade za cíl výrazně posílit chybějící spolupráci mezi národními parky České a Saské Švýcarsko při managementu populace jelena evropského. Projektové konsorcium nejprve vyhodnotí současný stav spárkaté zvěře na území obou NP, dále budou studovány faktory, které mají vliv na populaci jelenů; hodnocen bude i dopad jelena na regeneraci lesů. Hlavním výsledkem projektu bude, prostřednictvím získaných poznatků, tvorba společné Strategie managementu jelena v obou národních parcích. Výstup bude reflektovat rozdílnosti obou států a zohlední roli ostatních druhů savců.
Pro účely vytvoření Strategie budou stanoveno:

 • populační hustota, prostorová distribuce a struktura populace savců (zejm. jelenů);
 • vzorce chování jelena evropského (prostorová aktivita a její změna v průběhu 15 let);
 • vliv vlků na populaci jelenů (predace jelenů vlky, prostorová aktivita vlků);
 • vliv lovu a turismu na populaci jelena evropského;
 • vliv odlesňování (požárem, kůrovcem, kácením) na chování jelenů;
 • vliv jelení zvěře na obnovu lesa.

Další informace: Výzkum vlků na ČZU (czu.cz)

 

Logo programu Interreg

Loga partnerů projektu REDEMA

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz