Skrýt nabídku

Záchrana genofondu jedle bělokoré na území Národního parku České Švýcarsko - CZ 0070

Poptávka po činnostech realizovaných v rámci projektu vyplývá ze základního poslání Národního parku České Švýcarsko, které je stanoveno v zákoně č.161/1999 Sb., jehož prvořadým úkolem je chránit dochovaný stav vzácných biotopů a zlepšovat jejich stav, pokud jsou již nějakým způsobem negativně zasaženy. V minulosti byly lesní ekosystémy na území Národního parku České Švýcarsko silně pozměněny činností člověka a současná druhová skladba se významně odlišuje od přirozené druhové skladby. V případě jedle bělokoré je tento stav zvláště výrazný - v současné době je podíl jedle v zastoupení dřevin pouze 0,01%, zatímco přirozený výskyt by měl dle posledních výsledků výzkumu činit cca 20%.

Hlavním cílem projektu je snižování poklesu biodiverzity, obnovení rovnováhy přírodních lesních společenstev a přeměna lesních porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou na porosty stanovištně původních dřevin. Toto znovunalezení rovnováhy přírodních společenstev zaručuje uchování jejich autoregulačních procesů bez antropogenních zásahů.

Celkové finanční požadavky celého projektu pro období 2008-2011 činí 395.718,- EUR.
Projekt Záchrana genofondu jedle bělokoré na území Národního parku České Švýcarsko je rozdělen do těchto částí:

 1. Obnova jedle bělokoré v předsunutých mikro-bioskupinách
 2. Obnova jedle bělokoré v předsunutých makro-bioskupinách
 3. Ochrana přirozené obnovy jedle bělokoré, výsadba jedle bělokoré, ochrana individuálními oplůtky
 4. Ochrana přirozených stanovišť jedle bělokoré, výsadba sazenic a jejich ochrana nástřikem
 5. Oplocování matečných stromů jedle bělokoré jako podpora přirozené obnovy
 6. Prostřihávky ve prospěch uvolnění jedle bělokoré 

1. Obnova jedle bělokoré v předsunutých mikro-bioskupinách

Předsunutá bioskupina je skupina sazenic, vysazená v lesních porostech na předem připravených plochách. Mikro bioskupina je skupina o velikosti cca 0,07 ha.

Konkrétní aktivity pro založení mikro-bioskupiny:

 • Dopěstování sazenic jedle bělokoré v lesní školce
 • Doprava sadebního materiálu z lesní školky na místo určení
 • Donáška a výsadba sazenic
 • Vybudování ochrany výsadeb oplocením

2. Obnova jedle bělokoré v předsunutých makro-bioskupinách

Makro bioskupina je skupina o velikosti 1,0 ha.

Konkrétní aktivity pro založení makro-bioskupiny:

 • Dopěstování sazenic jedle bělokoré v lesní školce
 • Doprava sadebního materiálu z lesní školky na místo určení
 • Donáška a výsadba sazenic
 • Vybudování ochrany výsadeb oplocením

3. Ochrana přirozené obnovy jedle bělokoré, výsadba jedle bělokoré, ochrana individuálními oplůtky

Přirozená obnova - mladé stromky jedle bělokoré, které vyrostly přirozeným způsobem ze semene matečných stromů přímo v lesním porostu.
Individální oplůtek - ochrana jednotlivých sazenic a přirozeně rostoucích jedinců oplocením z pletiva zpevněného dubovými kůly.

Konkrétní aktivity pro výsadbu jedle bělokoré a její ochranu, včetně ochrany přirozené obnovy:

 • Dopěstování sazenic jedle bělokoré v lesní školce
 • Doprava sadebního materiálu z lesní školky na místo určení
 • Donáška a výsadba sazenic
 • Vybudování ochrany výsadeb a přirozeně zmlazených jedinců jedle bělokoré individuálními oplůtky

4. Ochrana přirozených stanovišť jedle bělokoré, výsadba sazenic a jejich ochrana nástřikem

Přirozené stanoviště - stanoviště, kde se jedle bělokorá přirozeně vyskytovala před zásahem člověka; na území Národního parku České Švýcarsko se jedná o spodní partie svahů v roklích.
Ochrana nástřikem - jedná se o ošetření sazenic nástřikem repelentním přípravkem, který chrání stromek před okusem zvěří; nástřik sazenic se provádí dvakrát ročně.

Konkrétní aktivity pro ochranu přirozených stanovišť jedle bělokoré a ochranu sazenic, včetně ochrany přirozené obnovy:

 • Dopěstování sazenic jedle bělokoré v lesní školce
 • Doprava sadebního materiálu z lesní školky na místo určení
 • Donáška a výsadba sazenic
 • Zajištění přípravku pro nástřik sazenic
 • Ochrana sazenic nástřikem (2x ročně) proti okusu zvěří

5. Oplocování matečných stromů jedle bělokoré jako podpora přirozené obnovy

Matečný strom - stanovištně původní, plodící jedinec jedle bělokoré.

Konkrétní aktivity pro podporu přirozené obnovy (zmlazení) jedle bělokoré a její ochranu:

 • Oplocení matečných stromů

6. Prostřihávky ve prospěch uvolnění jedle bělokoré

Prostřihávky pro uvolnění - odstranění nežádoucího smrkového nárostu (stromky cca 60 cm - 2 m) v blízkém okolí jedince jedle bělokoré, které brání jejímu růstu.

Konkrétní aktivity pro uvolnění jedinců jedle bělokoré ze smrkového nárostu:

 • Prostřihávky smrkového nárostu

Plnění projektu CZ0070
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Omezení vstupu

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Hřensko - Tři prameny. Více informací zde.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici zooložka / zoolog. Podrobnosti ZDE.

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation