Safety information

Caution, danger of falling trees

Dear visitors,

the bark beetle epidemic caused by long term droughts has increased the risk of falling trees.

Use extra caution especially if there is strong wind, heavy rain, snow or ice!

Remember, safety is your responsibility! (Nature and Landscape Protection No. Act 114/1992, § 63(5)) .

Accessibility of Tourist Trails

Acessibility of tourist trails - map
Accessibility of tourist trails in the České Švýcarsko National Park, 06.05.2022

1 - green marked trail from Brtnický hrádek into the valley of Vlčí potok, marks temporarily removed
2 - blue marked trail between Hadí pramen - Panenská jedle, incl. trail to Černá brána and trail in direction Hřebcový důl, trails temporarily closed, not accessible
3 - green marked trail between Hluboký důl an the crossing to the red marked trail across Větrovec, marks temporarily removed
4 - yellow marked trail between the crossing under Šaunštejn to the cyclist trail No. 3030, marks temporarily removed, please use the red marked trail across Malá Pravčická brána
5 - blue marked trail between Mezní Louka - Vysoký most, substitute trail
6 - yellow marked trail Soorgrund - upper peer in Divoká soutěska, trail temporarily closed
7 - green marked trail from Hájenky in direction Mezní můstek, substitute trail
8 - yellow marked trail from parking "Parkoviště u Doubice" in direction Eustach, substitute trail

 

Blížící se události

Our partners

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz