Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko

V souvislosti v rozsáhlým požárem lesa v oblasti Hřenska, který v NP České Švýcarsko propukl v posledním červencovém týdnu roku 2022, nadále nejsou dostupné některé turistické cíle a trasy v oblasti Hřenska, Mezní Louky a Mezné. Z důvodu prevence úrazů a rizika vzniku požárů v jiných částech národního parku vydala obec s rozšířenou působností Děčín opatření obecné povahy (znění OOP,  Mapové přílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), kterým se:

 • vylučuje vstup do lesa zejména na Gabrielinu stezku, do Pravčického dolu, do Soorgrundu, včetně horolezeckých přístupových stezek,
 • a dále v souvislosti s následky kůrovcové gradace do Zadního Mostkového dolu, včetně horolezeckých přístupových stezek.

Vydané opatření je platné do 31. 12. 2023 a po uplynutí tohoto data bude pravděpodobně prodlouženo. Turistické přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené. V oblasti je také posílena hlídková činnost stráže přírody


Nedostupné turistické cíle a trasy v požárem zasažené oblasti v NP České Švýcarsko

 • Edmundova soutěska
 • Soorgrund
 • Gabrielina stezka (červeně značená z Mezní Louky k Pravčické bráně)
 • Hluboký důl (cyklisté i pěší, dočasně zrušeno zelené značení z Mezní Louky do Hlubokého dolu až po vyústění do České silnice, dočasně zrušena cyklotrasa č. 3030 od rozcestí "Dubák" až k České silnici)

Dostupné cíle a turistické trasy v požárem zasažené oblasti v NP České Švýcarsko

 • Pravčická brána (pouze přes Tři Prameny)
 • Divoká soutěska
 • Mlýnská cesta (žlutě značená, přístup k Pravčické bráně od Mezní Louky)
 • Červeně značená TZT z Mezní Louky přes Větrovec směrem k Malé Pravčické bráně
 • Areál Rysí stezky na Mezní Louce 
 • Hájenky - Mezní můstek - Mezná (zeleně značená)
 • Mezní Louka - Vysoký most - Zámeček u Vysoké Lípy - Vysoká Lípa (modře značená)
 • Malá Pravčická brána (možný průchod po neznačené asfaltové cestě pod Větrovcem z modře značené k červeně značené trase)
 • Česká silnice
Mapa přístupných turistických tras a cílů v oblasti zasažené požárem
Mapa přístupných turistických tras a cílů v oblasti zasažené požárem pro rok 2023

Turistické cíle a trasy v ostatních, požárem nezasažených částech NP České Švýcarsko, jsou dostupné, s výjimkou:

 • trasy od Brtnického mostu do osady Kopec (bezpečnostní těžba od října do konce prosince 2023)
 • trasy od Hadího pramene k Panenské jedli vč. odbočky k Černé bráně (modře značená)
 • trasy Hřebcovým dolem k odbočce k Černé bráně (žlutě značená)
 • cyklotrasy č. 3033 od Turistického mostu podél Vlčího potoka k silniční komunikaci č. 265
 • trasy Studáneckým dolem (zelená TZT dočasně zrušena)
 • úseku cyklotrasy č. 3076 mezi Doubicí a Kyjovem od napojení na cyklotrasu 3029 k zeleně značené TZT. Objízdná trasa po souběžné cyklotrase č. 3029. 

 

Turistické cíle a trasy na nichž realizujeme lesnické zásahy, ale jsou veřejnosti otevřené a s opatrností průchodné:

 • zelená turistická značka ze Srbské Kamenice k Dolskému mlýnu (odkaz na mapu)

 


Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz