Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko

V souvislosti s

 • rozsáhlým požárem lesa v oblasti Hřenska, který v NP České Švýcarsko proběhl v roce 2022;
 • a postupujícím rozpadem smrkových porostů po gradaci lýkožrouta smrkového;

nejsou v současné době v národním parku dostupné některé turistické cíle a trasy.

Z důvodu prevence škod na majetcích, zdraví a životech třetích osob vydala Správa NP České Švýcarsko jako orgán státní správy lesů opatření obecné povahy (ke stažení zde,  mapové přílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6), kterým se vylučuje vstup:

 • na Gabrielinu stezku (přístupová cesta k Pravčické bráně od Mezní Louky)
 • do  rokle Soorgrund (přístupová cesta do Divoké soutěsky ve směru od Vysoké Lípy a Mezní Louky),
 • na turistické cesty od Panenské jedle k Hadímu prameni a od Divoké rokle k Černé bráně, včetně horolezeckých přístupových stezek,
 • na všechny přístupové horolezecké stezky v klidovém území národního parku,
 • do Pravčického dolu.

Vydané opatření je platné do 30. 9. 2024. Po uplynutí tohoto data bude rozhodnuto o případných změnách v závislosti na aktuálním vývoji bezpečnostní situace v těchto lokalitách. Turistické přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené. V oblasti je také posílena hlídková činnost stráže přírody


Aktuálně nedostupné turistické cíle a trasy v požárem zasažené oblasti národního parku:

 • Edmundova soutěska (uzavřena na základě rozhodnutí obec Hřensko - vice informací zde)
 • Soorgrund
 • Gabrielina stezka (červeně značená z Mezní Louky k Pravčické bráně)
 • cyklotrasa Hlubokým dolem (dočasně zrušena cyklotrasa č. 3030 od rozcestí "Dubák" až k České silnici; pěším je umožněn vstup na vlastní nebezpečí)

Aktuálně dostupné cíle a turistické trasy v požárem zasažené oblasti národního parku:

 • Pravčická brána (pouze od rozcestí Tři Prameny, více informací o provozní době areálu Sokolí hnízdo - Pravčická brána zde)
 • Divoká soutěska (pouze od Mezního můstku ze směru od Mezné nebo Janova, více informací o provozu plavby v soutěsce zde)
 • Mlýnská cesta (žlutě značená trasa, možný přístup k Pravčické bráně od Mezní Louky)
 • Červeně značená trasa z Mezní Louky přes Větrovec směrem k Malé Pravčické bráně
 • Areál Rysí stezky na Mezní Louce 
 • Hájenky - Mezní můstek - Mezná (zeleně značená trasa)
 • Mezní Louka - Vysoký most - Zámeček u Vysoké Lípy - Vysoká Lípa (modře značená)
 • Malá Pravčická brána (možný průchod po neznačené asfaltové cestě pod Větrovcem z modře značené k červeně značené trase)
 • Česká silnice
Mapa přístupných turistických tras a cílů v oblasti zasažené požárem
Mapa přístupných turistických tras a cílů v oblasti zasažené požárem pro rok 2024

Ostatní turistické cíle a trasy v národním parku jsou dostupné, s výjimkou:

 • trasy od Hadího pramene k Panenské jedli vč. odbočky k Černé bráně (modře značená)
 • trasy Hřebcovým dolem (Divoká rokle) k odbočce k Černé bráně (žlutě značená)
 • cyklotrasy č. 3033 od Turistického mostu podél Vlčího potoka k silniční komunikaci č. 265
 • trasy Studáneckým dolem (zelená TZT dočasně zrušena, pěším je umožněn vstup na vlastní nebezpečí)
 • úseku cyklotrasy č. 3076 mezi Doubicí a Kyjovem od napojení na cyklotrasu 3029 k zeleně značené trase (možná objízdná trasa po souběžné cyklotrase č. 3029, pěším je umožněn vstup na vlastní nebezpečí). 

Turistické cíle a trasy, podél nichž realizujeme lesnické zásahy a jsou pro veřejnost DOČASNĚ UZAVŘENÉ:

 • v současné době neprobíhají žádné lesnické zásahy, které by si vyžádaly dočasné uzavření  turistických tras

Přehled významnějších lesnických zásahů, které realizujeme na území NP, a které nevyžadují uzavírky turistických značených cest:

 • od 1.7.2024 probíhá kácení suchých smrků u Jeskyně víl v Kyjovském údolí. Kácet se bude vždy v pracovní dny od cca 6 h do 9 h. Kácení tak proběhne dříve, než dorazí do údolí první turisté. Kácení by mělo být ukončeno nejpozději do konce druhého týdne v červenci  tedy do 12.7. 2024. Odkaz na mapu 

 • probíhá 2. etapa bezpečnostních protipožárních těžeb v okolí obcí. Návštěvníci se mohou setkat s odvozní technikou na modré turistické trase z Rynartic směrem Na Tokání


Mapa se zobrazením aktuálních uzavírek turistických tras na území NP České Švýcarsko

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz