Správa parku zažádala o vyloučení vstupu do lesů z důvodu požárního nebezpečí

Správa Národního parku podala v úterý, 21. dubna 2020, žádost o vyloučení vstupu do lesů mimo značené turistické cesty adresovanou Magistrátu města Děčín a městským úřadům Rumburk a Varnsdorf, a to z důvodu nebezpečí vzniku požáru v důsledku sucha.

  • Magistrát města Děčín žádosti již vyhověl a vstup do lesů dočasně vyloučil ode dneška (23. 4. 2020) do 22. července 2020.
  • Žádosti k 24. 4. 2020 rovněž vyhověl Městský úřad Rumburk, s platností do 23. července 2020.

Správa parku reaguje na současnou situaci, kdy v lesích je již nyní velké sucho a prognózy Českého hydrometeorologického ústavu týkající se srážek nenaznačují žádný obrat ve vývoji. V uplynulých týdnech a dnech stráž přírody v Národním parku České Švýcarsko či na území CHKO Labské pískovce také prakticky denně likvidovala pozůstatky ohnišť založených návštěvníky. Ve třech případech strážci za rozdělání ohně v přírodě uložili pokutu a nadále se na vyhledávání ohňů zaměřují.

Požáry a zahoření vzniklé v minulosti v národním parku byly v naprosté většině případů založené návštěvníky, z přirozené příčiny, obvykle od blesku, zahořelo pouze ojediněle. Většinu těchto ohňů odhalili terénní pracovníci správy parku, kteří během svých rutinních činností současně drží požární hlídky.

Správa Národního parku České Švýcarsko apeluje na návštěvníky, aby byli vnímaví ke svému okolí a případná zahoření ohlašovali přímo hasičům.

Foto ohniště založeného přímo na cestě
Hrozba vzniku požáru od ohnišť založených návštěvníky lesa je v těchto dnech kvůli suchu obzvlášť vysoká. Foto (ze dne 19. 3. 2020): Miroslav Rybář

 

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz