Žije v Českém Švýcarsku trvale kočka divoká?

Překvapivé svědectví vydaly snímky z fotopastí, které jsou na území Národního parku České Švýcarsko rozmístěny za účelem monitoringu volně žijících zvířat. Při vyhodnocování shromážděných dat za uplynulý rok, které pro správu parku vedl zoolog Tomáš Jůnek z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, vědec narazil na sérii snímků z loňského března, které zachycují kočku s typickými rozlišovacími znaky pro kočku divokou. Snímky byly pořízeny ve vnitřních částech národního parku, při hranici jeho klidového území.

Správa Národního parku České Švýcarsko se nyní snaží výskyt kočky divoké na svém území potvrdit. Zoologové umísťují fotopasti cíleně a s využitím vnadidla, které je pro kočky mimořádně atraktivní. Jedná se o výluh z kozlíku lékařského, kterým je potřísněný dřevěný kolík umístěný před vlastní fotopastí. Pokud se kočka divoká v území vyskytuje trvale, zvýšila by se také šance, že se kromě fotografií podaří časem získat i vzorky srsti a podrobit je analýze DNA. Tato analýza by pak poskytla i bližší informace o původu kočky či míře případného křížení s kočkou domácí. Dosavadní výzkumy ukazují, že tato míra křížení, tedy hybridizace, je u středoevropských populací koček divokých nízká.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o snímky pořízené za denního světla, jejichž kvalita je mimořádná, lze říci, že se velmi pravděpodobně jedná o téměř čistou kočku divokou, která má všechny typické rozlišovací znaky a naopak nenese žádné zjevné znaky křížence,“ říká Martin Valášek, zoolog Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Potvrdit její výskyt opakovaně ale nemusí být snadné, území národního parku je velmi rozsáhlé a ve zdejším komplikovaném terénu hledáme pověstnou jehlu v kupce sena. Budeme potřebovat i notnou dávku štěstí.“

Snímky z fotopasti otevírají i další otázku. Tou je, zda se jednalo o migrujícího jedince, nebo se na území národního parku kočky divoké usadily. V případě trvalého výskytu by se jednalo o významnou událost. Kočky divoké jsou v přírodě České republiky velmi vzácné, v uplynulém desetiletí byly ojediněle zaznamenány pouze v několika oblastech, například na Šumavě, v Beskydech či v Doupovských horách. Národní park České Švýcarsko by se tedy mohl stát jednou z mála lokalit v České republice s potvrzeným výskytem kočky divoké.  

Kočka s typickými znaky kočky divoké zachycená v NP České Švýcarsko
Kočka s typickými znaky kočky divoké zachycená fotopastí v NP České Švýcarsko. Foto: Správa NP České Švýcarsko
Kočka s typickými znaky kočky divoké zachycená fotopastí v NP České Švýcarsko
Kočka s typickými znaky kočky divoké zachycená fotopastí v NP České Švýcarsko. Foto: Správa NP České Švýcarsko

 

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz