Badatelsky orientovaná výuka - kurz pro pedagogy

17. Červen 9:00 – 16:00
Středa
Plšíkova učebna u Správy NP České Švýcarsko
Pražská 52, Krásná Lípa, 407 46

 

Správa NP České Švýcarsko a České Švýcarsko o.p.s.  Vás srdečně zvou na seminář, který vychází ze Šablon II - pro školní rok 2019-20 a je zaměřen na polytechnickou výchovu.

Lektor: Ing. Martin Kříž – (Vzdělávací centrum Chaloupky)

Účastníci si osvojí metodu badatelsky orientovaného učení, vyzkouší si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučí se pracovat s otázkou a hypotézou, ukáží si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Lektor účastníky provede celým cyklem badatelství a každý si vyzkouší metodu na vlastní kůži. Zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů.

Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, lektoři evvo apod.

Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis), vhodné i pro vychovatele a pedagogy volného času

Kurz je akreditován MŠMT, účastnící obdrží certifikát. Pro účastníky jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a ekovýchovné materiály vhodné do výuky, které vydává Správa NP České Švýcarsko.

Na seminář je nutné se předem přihlásit.  Kurz je zdarma. Vzhledem k opatřením kvůli COVID – 19 nebudeme zajišťovat občerstvení, pouze nápoje.

S sebou vhodné oblečení do terénu, kurz bude především venkovní.  Nezapomeňte také svačinu.

Kontakt: j.judova@npcs.cz, 775 552 790 

Akce je realizována v rámci projektu: Plšíkova učebna, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz, www.sfzp.cz; 

 

 

 

 

Pomůcky na bádání

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz