Bezpečnost pohybu v lesích národního parku pomůže v létě ochránit nový „semafor“, reagující na výstrahy ČHMÚ s odstupňovaným požárním rizikem

Od prvního července bude po dobu tří měsíců pro území Národního parku České Švýcarsko s ohledem na protipožární prevenci platit nový způsob vyhlašování omezení pohybu turistů v lesích. Podle výstrah ČHMÚ, které upozorní na reálné riziko vzniku požáru daného zejména stupněm půdního sucha, rychlostí větru a nízkou pravděpodobností srážek bude Správa NP České Švýcarsko na svých webových stránkách zveřejňovat odstupňovanou regulaci pohybu návštěvníků – od volného pohybu, po omezení vstupu do lesů v noci až po noční zákaz a pohyb jen po značených trasách během dne. Od 2. července bude proto správa národního parku na webu (https://www.npcs.cz/) pravidelně oznamovat stupně rizika, ke kterým se vážou případná odstupňovaná omezení.

„Nechceme návštěvníky zbytečně omezovat, a ani nemůžeme podceňovat riziko požáru v lesích národního parku, proto v létě bude platit pružná regulace. Ministerstvo životního prostředí spolu se Správou Národního parku České Švýcarsko pro zajištění bezpečnosti turistů na území národního parku zavádějí letní režim, který bude vycházet z výstrah požárního rizika vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem. Dnes jsou na ně velmi dobře zvyklé obce, policisté i hasiči a nyní podle nich bude správa národního parku regulovat pohyb turistů,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

MŽP proto vyhláškou vydává opatření obecné povahy (https://www.mzp.cz/cz/docasne_omezeni_vstupu_ceske_svycarsko) kterým s účinností od 1.7.2023 dočasně na dobu tří měsíců omezuje vstup do lesa na území Národního parku České Švýcarsko. Omezení vstupu osob do lesa na území NP České Švýcarsko je dáno vyhlášeným stupněm výstražné informace zveřejňované v systému integrované výstražné služby výstrahu (https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html) před vznikem rizika požáru Českým hydrometeorologickým ústavem.

Omezení pohybu po lesích NP vstoupí v platnost na základě vyhlášení příslušného stupně výstražné informace před vznikem rizika požáru a následující den po jejich zveřejnění na oficiálních webových stránkách Správy NP České Švýcarsko viz https://www.npcs.cz/

Omezení pohybu po lesích NP skončí po snížení stupně nebezpečí ČHMÚ, informace o ukončení platnosti regulace zveřejní následně na oficiálních webových stránkách Správa NP České Švýcarsko.

„Způsob regulace na základě výstrah je maximálně vstřícný pro návštěvníky národního parku a zároveň staví na reálných rizicích. Na základě každodenní kontroly výstrahy ČHMÚ pro naši lokalitu připravíme na náš web (https://www.npcs.cz/) oznámení pro turisty na druhý den. V mezičase ověříme, zda se situace nezměnila, třeba lokální srážkou a vyvěsíme na web. Ve chvíli, když ČHMÚ sníží riziko pro naši oblast, bude v lesích NP platit volnější regulace i pro turisty,“ doplňuje ředitel Správy NP České Švýcarsko Petr Kříž.

Stupeň nebezpečí (výstraha před požáry) Omezení vstupu
Běžná situace Bez omezení ve dne i v noci
Výhled nebezpečných jevů a Nízký stupeň nebezpečí Během dne bez omezení, v noci (od 22:00 do 6:00 hodin) zákaz vstupu do lesa na celém území národního parku
Vysoký stupeň nebezpečí Zákaz vstupu do lesa na celém území národního parku v noci (od 22:00 do 6:00 hodin) a zároveň přes den (od 6:00 do 22:00 hodin) se mohou návštěvníci pohybovat pouze po turistických značených trasách zanesených do map (podklad zde https://www.mzp.cz/cz/docasne_omezeni_vstupu_ceske_svycarsko).

 


Společná tisková zpráva Ministerstva životního prostředí a Správy NP České Švýcarsko

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz