Čáp černý (Ciconia nigra)

Čáp černý  je v České republice je zařazen mezi silně ohrožené druhy.

Jedná se o stěhovavého ptáka, který se na sklonku léta vydává na cestu do zimovišť mezi jižním okrajem Sahary a rovníkem. Sledování čápů označených satelitními a pozemními vysílači, které řadu let probíhalo v rámci projektu Africká odysea, ukázalo, že směřují buď západní cestou přes Gibraltar do západní Afriky, anebo východní cestou přes Balkán do střední a východní Afriky. Mláďata přitom létají do zimovišť nezávisle na rodičích a také dospělí ptáci, kteří spolu hnízdili, mohou zcela rozdílnými cestami směřovat do různých míst. Za den čápi obvykle uletí 100 až 300 kilometrů, dokáží však překonat i vzdálenost téměř 500 kilometrů. Svým zimovištím jsou věrni a vracejí se každý rok na stejné místo.

Čáp černý

Na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce hnízdí v současné době asi deset párů černých čápů. Ještě před pár lety to však byla sotva polovina. Správy CHKO a národního parku se snaží připravit čápům a dalším ohroženým ptákům podmínky pro úspěšné hnízdění. Lokality, kde hnízdí, je nutné uzavřít pro veřejnost, dokud ptáci nevyvedou mladé. Právě zajištění klidu je nezbytně nutné. S příchodem návštěvníků a zvýšením ruchu mimo značené cesty by ptáci mohli hnízda opustit a nechat zastydnout vajíčka či hladem uhynout mláďata. Většinou se však neuzavírá žádná turistická trasa, jedná se obvykle o odlehlejší místa. Při hnízdění na skalách je též nutné výjimečně uzavřít i určitou skálu pro horolezce. Děkujeme jim tímto za jejich respekt, pochopení a také pomoc při monitoringu hnízd. Čáp černý si totiž v této oblasti staví mnohem častěji skalní hnízda. Na jedno hnízdo stromové zde připadají dokonce dvě hnízda skalní!

Přestože se jedná o nápadný ptačí druh, lze ho v přírodě spatřit jen velmi vzácně. Je totiž velmi plachý a člověku se vyhýbá. Pokud však čápa černého spatříte, jistě jej bezpečně poznáte. Hlavu, krk a celou svrchní stranu těla má leskle černé a při pohledu zblízka tato čerň hraje duhovými odlesky. Zespodu je bílý a nohy, zobák a kůži v okolí očí má výrazně červené. Jeho neoblíbenější potravou jsou ryby.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz