Čápům černým i sokolům se v Českém Švýcarsku zatím daří

Krásná Lípa, 17.8.2023 – Letošní hnízdní sezóna v Národním parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce dopadla pro sokoly stěhovavé a čápy černé poměrně úspěšně. Konkrétně v případě čápů černých bylo prokázáno pět hnízdění, z nichž čtyři byla úspěšná a celkem se podařilo vyvést deset mláďat. Sokoli prokazatelně zahnízdili na devíti lokalitách. Šest párů pak dovedlo své hnízdění ke zdárnému konci a odchovalo celkem 18 mláďat.

„Díky zavedenému systému hlídání a monitoringu hnízdících párů se u nás zvlášť sokolům zatím daří velmi dobře“, říká Petr Bauer, ředitel odboru ochrany přírody správy národního parku a dodává: „Bez dočasného omezení vstupu do okolí hnízdišť a bez výborné spolupráce s Českým horolezeckým svazem by ale situace byla mnohem méně příznivá“. Sokol stěhovavý totiž hnízdí v dutinách na skalních věžích a stěnách, z nichž mnohé jsou však atraktivní také pro horolezce. Zároveň jsou hnízdící sokoli extrémně citliví i na pohyb lidí nad úrovní hnízda.

Čápům černým se letos dařilo více na území chráněné krajinné oblasti než v samotném národním parku, kde letos vyhnízdil pouze jeden pár. Navzdory své velikosti a nápadnosti jsou totiž tito ptáci velmi plaší. Potravu si hledají především u vody, zejména u větších potoků a říček. Podél nich ale zároveň často vedou turistické trasy, což může být jedním z hlavních faktorů, které vedou k postupnému přesunu čapí populace z lidmi více navštěvovaného území národního parku do přeci jen klidnější chráněné krajinné oblasti. Dalším možným faktorem, který dočasně poněkud omezil hnízdní příležitosti čápů v národním parku, jsou změny prostředí v důsledku nedávné kůrovcové kalamity a loňského požáru. Čápi si totiž k hnízdění vybírají skalní římsy chráněné vzrostlou vegetací nebo vysoké stromy v hlubokých lesích. Několik tradičních hnízdišť je ale nyní díky kůrovci a požáru odkryto, což hnízdícím čápům nevyhovuje.

Ještě svízelnější je ale pro čápy situace v sousedním Saském Švýcarsku, kde byla letos úspěšně vyvedena pouze dvě čapí mláďata. Kvůli rušení se tamní čápi prý dokonce občas uchylují i k lovu okrasných rybek v rybníčcích uprostřed vesnic. Je zde totiž paradoxně větší klid než v turisticky přetíženém národním parku.

„Věřím, že díky rychle probíhající spontánní obnově lesů a účinnému usměrnění návštěvnických toků se podmínky pro čápy černé v Národním parku České Švýcarsko zase brzy zlepší“, říká na závěr Petr Bauer a dodává: „Bez důsledného zajištění klidu a ukázněnosti návštěvníků může ale i u nás za pár let nastat obdobná situace jako v sousedním Sasku“.

Richard Nagel

ředitel odboru veřejných vztahů Správy NP České Švýcarsko

Letošní mládě sokola stěhovavého. 16 z celkových 18 vyvedených mláďat se podařilo okroužkovat. (Foto: Václav Sojka)

Letošní mládě sokola stěhovavého. 16 z celkových 18 vyvedených mláďat se podařilo okroužkovat. Foto: Václav Sojka

Dospělý čáp černý přilétající na skalní hnízdo s dvěma mláďaty (Foto: Václav Sojka).

Dospělý čáp černý přilétající na skalní hnízdo s dvěma mláďaty. Foto: Václav Sojka

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz