Co v roce 2024 připravujeme pro návštěvníky národního parku

Pro nadcházející rok 2024 Správa Národního parku České Švýcarsko připravila několik projektů, které návštěvníkům zpříjemní pobyt v chráněném území nebo jeho bezprostředním okolí. Záměry se nyní nacházejí v různých stádiích realizace, od počátečních prací až po přípravu na slavnostní otevření.

V severní části národního parku byly v uplynulých týdnech dokončeny bezpečnostní těžby smrkových souší v údolí Brtnického potoka. To navazuje na Kyjovské údolí, kde byl lesnický zásah dokončen již na jaře loňského roku. Nyní v oblasti probíhají úklid klestu, opravy mostků a zábradlí. Důraz je přitom kladen na vzhled odpovídající historickému provedení těchto prvků.

Opravené zábradlí na jednom z mostků v Kyjovském údolí. Foto: Pavel Svoboda
Opravené zábradlí na jednom z mostků v Kyjovském údolí. Při provádění je kladen důraz na provedení v duchu typickém pro přelom 19. a 20. století. Foto: Pavel Svoboda

Dokončení lesnických zásahů zaměřených na snížení bezpečnostních rizik také umožnilo pokračování prací na chystané naučné stezce nazvané Kyjovským údolím všemi smysly. Zhruba sedm kilometrů dlouhá stávající stezka vedoucí z Kyjova u Krásné Lípy do Zadní Doubice bude během letošního roku vybavena jedenácti zastaveními s interaktivními naučnými prvky a třemi novými posezeními pro odpočinek návštěvníků. Naučná stezka je navržena tak, aby byla vhodná pro co nejširší publikum, včetně osob s hendikepem.

Mapa připravované naučné stezky Kyjovským údolím všemi smysly
Mapa připravované naučné stezky Kyjovským údolím všemi smysly. Mapový podklad: www.mapy.cz
Detail jednoho z naučných prvků připravované stezky Kyjovským údolím všemi smysly
Detail jednoho z naučných prvků připravované stezky Kyjovským údolím všemi smysly. Zdroj: Správa NP České Švýcarsko

V oblasti Hřenska a Mezné letos má vzniknout na Mlýnské cestě, která aktuálně zpřístupňuje Pravčickou bránu od tradičního výchozího místa v Mezní Louce, nová plošina doplněná o informační tabule s velkoformátovými fotografiemi krajiny Českého Švýcarska. Konstrukce inspirovaná tvarem rozvíjející se kapradiny návštěvníky přivede několik metrů nad úroveň terénu, odkud se otevře výhled přes požářiště z roku 2022 směrem k Pravčické bráně. Velkoformátové fotografie návštěvníkům přiblíží historický vývoj skalnaté krajiny a jejích lesních porostů tak, aby vlastní vyhlídka tvořila závěrečný, dynamicky se vyvíjející obraz. V průběhu let totiž nyní obnažená krajina bude postupně zarůstat mladým, obnovujícím se lesem. I tato vyhlídka je navržena jako bezbariérová a bude tedy vhodná i pro osoby upoutané na kolečkové křeslo nebo rodiče s dětmi v kočárku.

Vizualizace vyhlídkové plošiny na Mlýnské cestě. Zdroj: Ateliér forWOOD, Varnsdorf
Vizualizace vyhlídkové plošiny na Mlýnské cestě. Zdroj: Ateliér forWOOD, Varnsdorf
Vizualizace vyhlídkové plošiny na Mlýnské cestě. Zdroj: Ateliér forWOOD, Varnsdorf
Vizualizace vyhlídkové plošiny na Mlýnské cestě. Zdroj: Ateliér forWOOD, Varnsdorf

Přímo v Krásné Lípě, sídelním městě Správy Národního parku České Švýcarsko, bude letos návštěvníkům zpřístupněn nedávno dokončený areál Plšíkovy zahrady. Zhruba hektarový areál byl v loňském roce upraven tak, aby mohl sloužit veřejnosti, ale také správě parku pro ekovýchovné účely či akce pro veřejnost. Kromě příležitostí k posezení zde byl například vysazen ovocný sad s původními krajovými odrůdami, nachází se zde prostor pro příměstské tábory vybavený venkovní kuchyní, v zahradě byla umístěna venkovní chlebová pec, vytvořeny byly vodní biotop či množství povalových chodníků, které zpřístupňují odlehlejší a tajemnější části zahradního areálu. Areál se veřejnosti otevře během prvního pololetí letošního roku.

Nák
Plšíkova zahrada poslouží nejen správě národního parku pro ekovýchovné aktivity či jiné akce, otevřena bude také veřejnosti. Zdroj: Ateliér In-site

Kromě uvedených záměrů i letos správa národního parku bude pokračovat v plánovité údržbě sítě turistických tras a jejího vybavení. Pokračovat budou i lesnické zásahy po kůrovcové gradaci, zaměřené na odstraňování smrkových souší podél významných cest. Připraven je takový zásah například na cestě od Jetřichovic k Dolskému mlýnu, realizován má být ještě před začátkem letošní turistické sezóny.  

 

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz