DEN DĚTÍ S NÁRODNÍM PARKEM V PLŠÍKOVĚ ZAHRADĚ

25. Květen 14:00 – 17:00
Sobota
Správa Národního parku České Švýcarsko
Plšíkova zahrada, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče i všechny ostatní na Den dětí s národním parkem a slavnostní otevření Plšíkovy zahrady v Krásné Lípě.

Připraveny jsou pro Vás rukodělné dílny, přírodovědné aktivity, soutěže, pečení v peci a pohádka (od 16 hod).

Akce probíhá v rámci oslav Evropského dne parků a je realizována z projektu: Plšíkova učebna 2 – EVVO v NP České Švýcarsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostřední. www.mzp.cz; www.sfzp.cz

Plakátek ke stažení zde.

Den dětí s národním parkem

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz