Děti pátraly v minulosti a poznávaly České Švýcarsko

Na konci července uspořádala Správa Národního parku České Švýcarsko v Plšíkově učebně hned dva pětidenní přírodovědné programy, kterých se zúčastnilo celkem 51 dětí nejen z přírodovědného oddílu Ranger ale i z řad dalších zájemců z okolí Krásné Lípy.

Děti se během programů přesouvaly pomocí „stroje času“ do různých etap minulosti Českého Švýcarska a seznamovaly se zajímavostmi z historie národního parku a Krásné Lípy a okolí. Zkoumaly ale také přírodu a podnikaly výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Na naučné stezce Česká silnice u Vysoké Lípy děti nahlédly do života pravěkých lovců a sběračů, kteří putovali Českým Švýcarskem za zvěří a přespávali pod zdejšími převisy. U Dolského mlýna se dozvěděly něco o mlynářském řemesle, ale i o pohádkách, které se u mlýna natáčely. V Jiřetíně pod Jedlovou si ve štole Jana Evangelisty pro změnu mohly děti uvědomit, jak těžký byl život lidí, kteří zde těžili stříbro a další kovy ve velmi drsných podmínkách.

Program zpestřily i besedy se zajímavými lidmi např. lesníkem M. Rohlíkem s ukázkou nástrojů a lesnických map, které pro svou práci lesníci potřebují, dále se strážcem národního parku J. Lobotkou o práci v terénu a komunikaci s turisty, anebo s pamětníkem, který prožil dětství ve 2. světové válce a jeho celoživotním zájmem je příroda a historie, s V. Venckem.

V programu nechybělo mezi dětmi oblíbené vyrábění. Letos si účastníci osvojili techniku drhání nebo výrobu plstěných mýdel. Drobné ekovýchovné, zábavné, nebo pohybové hříčky každý den vyvažovaly náročnější a vzdělávací části programu.

Během vícedenních ekovýchovných programů je našim cílem děti nadchnout pro vnímání a pozorování přírody, tak aby k ní přistupovaly s respektem a zejména v chráněných územích se pak chovaly ohleduplně. Letošní propojení poznávání přírody s ohlédnutím do minulosti mělo dětem nastínit, že řada činností člověka má velký dopad i do budoucnosti a že stopy v krajině po nás zůstávají ještě dlouho poté, co náš život skončí.

Ing. Jarmila Judová

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz