Děti putovaly mechovým královstvím Českého Švýcarska

Plšíkova učebna v areálu Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě na konci července opět ožila, když přivítala účastníky pětidenního přírodovědného programu, který společně již osmým rokem uspořádaly Správa Národního parku České Švýcarsko a České Švýcarsko o.p.s.

Letošního programu, který byl zaměřen na mechorosty, se zúčastnilo 26 dětí. Děti se seznámily se zajímavým světem těchto drobných a prastarých rostlin, které právě v Národním parku České Švýcarsko mají skvělé podmínky pro život. Pohádkové názvy některých mechů byly inspirací pro řadu aktivit a zejména pro ústřední motiv mechových skřítků, kterým děti pomáhaly navrátit vodu do jejich království.

Děti během programu připravily sbírku mechů, které během svého putování objevily. Společně s botaničkou Ivanou Markovou zkoumaly mechy pod lupou a mikroskopem. Seznámily se základními druhy mechorostů a jejich vlastnostmi. Zjistily také, že mechy už od pradávna lidé využívali nejrůznějším způsobem, a to i v Českém Švýcarsku např. jako výplň mezi trámy v roubených domech, nebo že v severských zemích jsou mechy a lišejníky důležitou součástí potravy některých živočichů.

V programu nechyběl celodenní výlet tentokrát do Pavlínina údolí, kde děti na každém kroku provázel všudypřítomný bělomech, který už samy bezpečně poznaly. Velmi oblíbenou aktivitou bylo již tradiční vyrábění s paní Olgou Jelínkovou. Letos si děti na bavlněné vaky tiskly přírodní motivy, hlavně kapradí a listy a vznikla tak hezká sbírka uměleckých děl. Drobné ekovýchovné, zábavné, nebo pohybové hříčky každý den vyvažovaly náročnější a vzdělávací části programu.

Během vícedenních ekovýchovných programů je našim cílem děti nadchnout pro vnímání a pozorování přírody Národního parku České Švýcarsko, tak aby k ní získaly vztah, a v budoucnu už jako dospělí k přírodě i chráněným územím přistupovaly ohleduplně.

V letošním roce se část programu realizovala i v rámci projektu Plšíkova učebna - EVVO v NP Českém Švýcarsku.

Ing. Jarmila Judová

Děti poznávají mechy Českosaského Švýcarska
Děti poznávaly nejen krajinu národního parku, ale také pestrost zdejších mechorostů. Foto: Jarmila Judová

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz