Dne 16. 4. 2021 nás opustil kolega a kamarád Jan Šmucar

Dne 16. 4. 2021 nás opustil kolega a kamarád Jan Šmucar (*7. 5. 1973 – † 16. 4. 2021). V období od 1. 12. 2002 do 30. 6. 2015 pracoval na AOPK ČR, Správě CHKO Labské jako správce počítačové sítě a techniky. Jeho koníčkem bylo fotografování, grafické práce a ekologická výchova. Prostředí na Správě CHKO Labské pískovce mu vytvořilo prostor pro realizaci řady projektů. Jeho jedinečná série komiksů „Příběhy z Labských pískovců“ vytvořená  ve spolupráci s dalším děčínským grafikem Petrem Nesvadbou a pracovníky ochrany přírody zůstane zapsána jako významné dílo v rámci ekologické výchovy, a to zejména díky jeho nápadům a osobitému humoru, který vkládal do úst komiksovým postavám.

Honza se v polovině roku 2015 vydal na profesionální dráhu grafika a pro ochranu přírody vytvořil řadu grafických návrhů. Jeho práce zůstanou nadlouho v naší paměti.

Honza v našich vzpomínkách zůstane jako přítel, který se snažil vždy poradit a pomoci. Jeho náhlý a nečekaný odchod zasáhnul široké okolí.

Čest jeho památce!

Jan Šmucar
Jan Šmucar  (*7.5.1973 – † 16.4.2021)

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz